2min

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat weten dat de afgelopen maand ruim 600 mensen een privacyklacht hebben ingediend. Dit is nu een maand mogelijk, aangezien de General Data Protection Regulation (GDPR) sinds 25 mei definitief geldt. Het komt neer op zo’n 20 meldingen per dag.

De toezichthouder heeft inmiddels de eerste 400 klachten geanalyseerd. Hierin valt op dat veel mensen problemen ondervinden met het verwijderd krijgen van hun persoonsgegevens. Bijna een derde van de klachten gaat hierover. Mensen willen hun gegevens ergens online verwijderd hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen nieuwsbrieven of reclame meer willen ontvangen en krijgen dat niet voor elkaar of lopen tegen drempels op.

Cijfers

Van de geanalyseerde klachten gaat 18 procent over de verstrekking van gegevens aan derden en vijf procent over inzageverzoeken. Het merendeel van de klachten, namelijk 87 procent, gaat over bedrijven. De overige klachten richten zich op overheidsorganisaties.

De AP oordeelt dat de 84 van de ontvangen klachten daadwerkelijk grensoverschrijdend zijn. Een deel van deze klachten zal worden doorgeleid naar één van de andere Europese privacytoezichthouders. Hoewel nog niet alle klachten geanalyseerd zijn, zijn ze wel in behandeling. De toezichthouder zal twee keer per jaar met rapporten komen over de manier waarop klachten behandeld zijn.

Privacyrechten

Volgens de toezichthouder is niet iedereen zich ervan bewust dat ze privacyrechten hebben, bijvoorbeeld het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van je heeft. Onder de GDPR werden de rechten uitgebreid met dataportabiliteit en het recht op vergetelheid. Die eerste geeft recht op het meenemen van data, de ander houdt in dat organisaties persoonsgegevens moeten wissen indien een klant daar om vraagt.

Die rechten kan een persoon zelf uitoefenen, door een organisatie er op te wijzen. Sinds 25 mei zijn die rechten versterkt, waardoor iedereen een privacyklacht bij de AP kan indienen.