Het Bureau Krediet Registratie (BKR) blijkt onnodige drempels op te werpen voor mensen die hun eigen dossier willen inzien. Daarmee handelt het BKR in strijd met de privacywet. Dat doet het onder meer door het sneller en makkelijker te maken voor mensen die betalen, dan voor mensen die zonder er geld voor neer te tellen, gebruik willen maken van hun wettelijke rechten.

Dat meldt de NOS vandaag op basis van diverse juristen. Het BKR verzamelt gegevens over leningen, schulden en betalingsachterstanden van Nederlanders. Elke nieuwe lening wordt bij het BKR gecontroleerd. Een telefoon die meer dan 250 euro kost en maandelijks wordt afbetaald, moet ook bij het BKR geregistreerd zijn.

Schulden in je dossier

Zelf je dossier in kunnen zien en zo kunnen bepalen of er bijvoorbeeld een schuld geregistreerd staat, kan soms handig zijn. Bijvoorbeeld als je een nieuwe lening wil afsluiten. Maar het BKR wacht maximaal 28 dagen voordat het antwoordt op een informatieverzoek. Mensen die tussen de 5 en 12,50 euro betalen, krijgen veel sneller een reactie. Meestal binnen een paar minuten en soms binnen een paar dagen.

Dat mag echter niet. Wettelijk gezien mag er maximaal een maand nodig zijn om informatie te geven. Als het sneller kan, zijn bedrijven daartoe verplicht. Het BKR is dat dus ook; het kan immers binnen enkele minuten bij de gegevens. Dat betekent dat het eigenlijk veel sneller moet reageren op een binnenkomend verzoek.

In strijd met GPDR

Tegenover de NOS laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat het momenteel onderzoek doet naar de manier waarop de BKR te werk gaat. Er zijn als de lijn van de NOS gevolgd wordt in elk geval aanwijzingen dat de BKR in strijd met de Europese privacyregel GDPR handelt. Dat maakt het mogelijk dat het een boete krijgt.

Het BKR stelt echter dat het kosten maakt om inzagemogelijkheid te bieden, en dat het dat compenseert met de betaalde variant. Maar ook dat is volgens de juristen waar de NOS mee sprak ook in strijd met de GDPR. Opvallend is bijvoorbeeld ook dat iemand die gratis inzage wil, een speciaal verzoek moet indienen per post. Tegen betaling kunnen mensen inloggen en krijgen ze meteen informatie te zien.

Het BKR laat weten dat, als blijkt dat het in strijd met de wet handelt, de regels en procedures aangepast zullen worden.