Het aantal privacyklachten dat is ingediend sinds de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht is, is groot. Bijna tienduizend mensen hebben een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat meldt de toezichthouder vandaag in een uitgebreide rapportage over de eerste maanden van GDPR.

De privacyrichtlijn geldt sinds 25 mei en regelt hoe bedrijven om moeten gaan met de gegevens van hun klanten. De richtlijnen maken het verder mogelijk voor iedereen om, in geval van een vermoeden dat een bedrijf in strijd met de regels handelt, een klacht in te dienen bij de AP. Afgelopen half jaar namen 22.679 mensen en organisaties contact met hen op. Daarvan dienden er 9.661 een klacht in.

Privacyrechten voorop

De meeste klachten die ingediend zijn, draaien om privacyrechten. Het gaat om 32 procent van de klachten. Die concentreren zich op het recht op inzage en op het verwijderen van informatie. Verder gaat vijftien procent van de klachten over bedrijven die onnodig gegevens vragen. Denk aan een brillenwinkel die het BSN-nummer van iemand wil hebben, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Twaalf procent van de klachten draait om organisaties die gegevens doorgeven aan derde partijen.

De Autoriteit Persoonsgegevens meldt dat 41 procent van de klachten gericht was tegen zakelijke dienstverleners. Het gaat dan onder meer om de detailhandel, maar ook om nutsbedrijven. Daarna volgen nog de IT-sector (12 procent) en de overheid (10 procent).

In een statement laat Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, weten dat hij het bemoedigend vindt dat mensen zo actief bezig zijn met hun privacyrechten. Mensen laten het er niet meer bij zitten en geven wat Wolfsen betreft een goed signaal af aan bedrijven. Privacy staat dus steeds meer voorop bij mensen, en dientengevolge ook bij bedrijven.

Momenteel lopen er overigens elf onderzoeken naar GDPR-schendingen door bedrijven. De AP meldt tot slot dat van de klachten 56 procent is afgehandeld en afgesloten.