3min

Ondanks alle campagnes worden nog steeds veel Nederlanders door cybercrime getroffen, stelt een recent onderzoek van securityspecialist Norton LifeLock, dochterbedrijf van Symantec. Ook is meer dan de helft bezorgd over zijn privacy en datalekken. Opvallend is wel dat nog steeds data makkelijk wordt gedeeld als het gaat om beter gebruiksgemak.

In 2018 is bijna een kwart van de Nederlandse consumenten het slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Dit zijn maar liefst 3,3 miljoen mensen. Daarnaast verwacht ruim meer dat de helft van de ondervraagde Nederlanders in 2019 zelf het slachtoffer te worden van cybercrime. Iets meer dan de helft van de ondervraagde consumenten acht de kans dat zij slachtoffer van cybercriminaliteit worden even groot of zelfs groter dan de kans om griep te krijgen.

Ook financieel werd veel schade gelden, zo constateert het 2018 Norton LifeLock Cyber Safety Insights Report waarover Techzine beschikt. De gevolgen van cybercriminaliteit kostten consumenten het afgelopen jaar ongeveer 349,1 miljoen euro. Hiervan kwam 14,4 miljoen euro voor rekening van de verloren uren die nodig waren om de problemen op te lossen. Per Nederlander was dit dus 107 euro.

Verder kostte het oplossen van de door cybercriminaliteit veroorzaakte problemen gemiddeld 4,4 uur. Ongeveer een derde van de respondenten is zelfs een week of langer bezig geweest met troubleshooting.

Zorgen om privacy

Volgens de onderzoekers is het dan ook logisch dat Nederlanders zich meer dan ooit zorgen maken over hun privacy en eventuele datalekken bij bedrijven waar hun persoonlijke gegevens worden ondergebracht. Daarnaast vindt een overgrote meerderheid het zeer belangrijk dat van bedrijven kan worden geëist dat consumenten het recht houden over hun persoonlijke gegevens, waar en aan wie zij deze ter beschikking stellen en hoe deze wordt gebruikt.

Ook geeft meer dan een derde aan dat er voor consumenten een meldpunt moet zijn waar zij misbruik van persoonlijke data kunnen melden, of dat er consequent boetes uitgeschreven moeten worden aan bedrijven die hier misbruik van maken.

Gebruiksgemak boven echte privacy

Ondanks deze duidelijke bezorgdheid, geven de onderzoekers van Norton LifeLock aan dat als het erop aankomt, toch gebruiksgemak prevaleert boven echte privacy. Een meerderheid van de respondenten geeft aan de risico’s rondom online privacy te accepteren in ruil voor gebruiksgemak van online diensten.

Zo is een meerderheid gewoon bereid om locatiegegevens en browsergeschiedenis aan bedrijven te verkopen of weg te geven. Sommige Nederlanders zijn zelfs bereid om informatie omtrent identificatiedocumenten te delen, zoals rijbewijs- of paspoortgegevens.

Niet bereid om te betalen

Verder constateren de specialisten dat Nederlanders niet bereid zijn te betalen om de bescherming van persoonlijke gegevens echt te waarborgen. Meer dan de helft wil niet betalen voor extra privacybescherming bij het gebruik van onder meer sociale media, in contact met zorginstellingen, bij financiële transacties of in contact met retailers.

“Consumenten willen meer controle over de eigen privacy en een strengere aanpak tegen degenen die het misbruiken. Echter, willen ze deze controle zonder gedoe of kosten”, geeft Director Benelux & Nordics Robert den Drijver van Symantec aan in een commentaar. “Hierdoor zijn ze bereid risico’s te nemen als het gaat om privacy, omdat dit makkelijker is. Gemak is daarom nog steeds doorslaggevend als het gaat om het delen van persoonlijke gegevens.”