‘Nederlandse datacenterbranche groeit, maar heeft grote uitdagingen’

‘Nederlandse datacenterbranche groeit, maar heeft grote uitdagingen’

De Nederlandse datacenterbranche doet het uitstekend, maar heeft ook te maken met serieuze uitdagingen die verdere groei mogelijk kunnen belemmeren. Dit stelt de brancheorganisatie Dutch Datacenter Association (DDA) in het eigen jaarlijkse overzicht.

In het tiende State of the Dutch Data Centers-rapport, genaamd ‘Powering Progress’, stelt de DDA dat de Nederlandse datacentersector ongeveer 25 miljard euro bijdraagt aan de Nederlandse welvaart. De brancheorganisatie baseert zich hierbij op cijfers van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK).

De DDA stelt daarnaast dat in Nederland datacenters in het hart van innovatie, efficiëntie en economische groei zitten. Verder blijft de sector continu groeien.

Toch ook uitdagingen

Ondanks deze positieve ontwikkelingen twijfelt de DDA of de Nederlandse datacenterbranche deze groei kan blijven volhouden. De groei van de sector heeft te maken met een aantal uitdagingen die moeten worden opgelost.

In de eerste plaats is er voor de Nederlandse datacentersector weinig fysieke ruimte beschikbaar om door te groeien. Het is lastig geworden om de grond te vinden waar nieuwe datacenters kunnen worden gebouwd. Vooral is dit een probleem in de regio Amsterdam, waar traditioneel veel datacenters zijn gevestigd door de nabijheid van de AMS-IX en Schiphol. Ook andere regio’s in Nederland krijgen hiermee steeds meer te maken, gaat het rapport verder.

Een ander probleem geldt als één van de twee hoofduitdagingen voor de sector. Dit betreft het capaciteitsprobleem van het Nederlandse stroomnetwerk. Bijkomende uitdaging hierbij is de toenemende regulering rondom bijvoorbeeld energieverbruik. Nederlandse datacenters vrezen veel werk te moeten maken om te voldoen aan Europese wet- en regelgeving op dit gebied. Netcongestie is al langer een probleem voor zowel huishoudens als de private sector, en wordt steeds nijpender voor datacenters.

Leestip: Stop op nieuwe datacenters nekt Nederlandse sleutelrol als dataknooppunt

Verder is het gebrek aan geschikte medewerkers een hoofduitdaging. De datacentersector moet tegenwoordig concurreren met bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie omdat vaak in dezelfde groep van mogelijke medewerkers wordt gerekruteerd.

Meer aandacht nodig

De DDA pleit er daarom voor meer aandacht te schenken aan het realiseren van de groei van de nationale datacentersector. Niet alleen vanuit het oogpunt van de economische bijdrage die deze sector levert, maar ook vanuit andere aspecten.

Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van nationale (tech)soevereiniteit. “Een goed functionerende infrastructuur die snelle verbindingen en veilige dataopslag garandeert, versterkt de internationale concurrentiepositie en de strategische autonomie van Nederland. Datacenters op eigen grondgebied bieden meer grip op onze data en maken ons minder afhankelijk van buitenlandse aanbieders. In een wereld die steeds meer gedomineerd wordt door technologie en die bovendien steeds meer geopolitieke spanningen kent, is dit van grote maatschappelijke meerwaarde”, zegt adviseur Digitale Transformatie Kees Verhoeven van de DDA in een commentaar.

Ook moet meer aandacht worden geschonken aan de rol van de datacenterbranche voor de energietransitie en de vergroening van de sector zelf.

Lees ook: Onderzoek: Nederland is en blijft ideaal voor datacenters, maar er zijn ook risico’s