Een goede enterprise-architectuur staat aan de basis van de bedrijfsstrategie geworden. Dit stellen onderzoekers in een recente publicatie van het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksinstituut MIT.

Het hebben van een enterprise-architectuur heeft een hele nieuwe betekenis gekregen voor bedrijven, stellen de onderzoekers in hun artikel in MIT Sloan Management Review. In plaats van dat een enterprise-architectuur -die in de ogen van de onderzoekers bestaat uit een combinatie van mensen, processen en technologie- dienstbaar is aan het bedrijf en strategie, is het nu juist de basis van de bedrijfsstrategie en de belangrijke ‘digitale transformatie’ die zij moeten doormaken.

Een goede enterprise-architectuur helpt bedrijven dus om digitaal geïnspireerde strategische doelen te bereiken. Wanneer bedrijven geen goede enterprise-architectuur ontwikkelen, kan dit tot grote problemen leiden. Iedere klacht via de mobiele applicatie van het bedrijf, de website, telefoongesprek of via een partner laat zien dat er fouten in de enterprise-architectuur zijn, aldus de onderzoekers.

Structurele veranderingen doorvoeren

In hun artikel pleiten de onderzoekers daarom dat organisaties goed van een enterprise-architectuur, kunnen profiteren als zij een aantal structurele veranderingen doorvoeren. Voor het profiteren van de combinatie van nieuwe technologie, processen en mensen, moeten bedrijven hun organisaties platter maken, meer sturen op bewezen processen, meer automatisering toepassen en meer digitaal, zowel verticaal als horizontaal, op één lijn staan. Met deze veranderingen kunnen zij dan sneller antwoord geven op operationele vragen en nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Voordelen enterprise-architectuur voor bedrijven

Concreet gaat een enterprise-architectuur op deze manier een aantal voordelen opleveren die de zakelijke strategie ten goede doen komen. Een enterprise-architectuur zorgt ervoor dat de output van bedrijven, producten, klantervaringen en de basis zakelijke processen, in componenten worden ‘gehakt’ en dat voor ieder van deze componenten verantwoordelijkheid wordt toegewezen. De enterprise-architectuur wijst hiervoor zogenoemde ‘bundels’ van mensen, processen en technologie toe die ervoor zorgen dat de operationele activiteiten worden verbeterd en daarbij ook een betere aanpassing aan verandering mogelijk maken.

Verschuiving in management

Daarnaast zorgt een enterprise-architectuur ervoor dat traditioneel op silo’s gebaseerd management verschuift naar teamwerk. In plaats van dat een manager het werk aanstuurt, moeten zij meer teams van geschikte mensen aanstellen en deze coachen om doelen op te stellen, hiervoor meetbare indicators opstellen en experimenteren om innovatie te testen. De afzonderlijke teamleden stellen hun eigen doelstellingen. De managers houden de teams verantwoordelijk voor het behalen van deze doelstellingen en geven deze teams de autonomie om dit te doen zoals teamleden dat willen.

Meer invloed op bedrijfsstrategie

Verder moet de enterprise-architectuur een grote invloed hebben op de bedrijfsstrategie. Volgens de onderzoekers zijn het de ‘componententeams’ die, terwijl zij de basisstrategie uitvoeren, tegelijkertijd de algemene bedrijfsstrategie herformuleren op basis van wat zij constant leren van klanten en welke digitale technologieën dit mogelijk maken.

Bedrijven kunnen vervolgens nieuwe teams opzetten, of bestaande teams een andere taak geven, om deze ontdekte kansen op te pakken. Door in dit soort teams te investeren in plaats van in strategische initiatieven of ontwikkelprojecten voor systemen, kunnen bedrijven direct inspelen op de mogelijke kansen. De bestaande componententeams kunnen op hetzelfde moment deze kansen formuleren als doelstellingen voor een hogere bedrijfsstrategie.