5min

De plotselinge toename van de beschikbaarheid van AI-gestuurde tools zoals ChatGPT voor consumenten heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen. Artificial intelligence (AI) is echter geen nieuwe ontwikkeling op de markt. Praktische toepassingen van AI, bijvoorbeeld in netwerken, zijn al geruime tijd beschikbaar voor bedrijven.

Uit wereldwijd onderzoek uitgevoerd door McKinsey & Company onder beslissers in de IT, blijkt dat AI-gestuurde tools al de aandacht hebben van bedrijven. In 2017 gaf 20 procent van de respondenten aan AI in ten minste één bedrijfsonderdeel te gebruiken, terwijl dat nu 50 procent is. Het gemiddelde aantal AI-mogelijkheden dat organisaties gebruiken, zoals het genereren van natuurlijke taal en computer vision, is ook verdubbeld: van 1,9 in 2018 naar 3,8 in 2022. Robotic process automation en computer vision vormen al jaren de meest gebruikte capaciteiten, terwijl tekstbegrip in natuurlijke taal is gestegen van de middelste groep in 2018 naar de eerste plaats, vlak achter computer vision. Dit onderzoek toont aan dat de adoptie van AI geen plotselinge revolutie is, maar een strategie die al jarenlang speelt.

AI biedt inzichten die organisaties helpt om de efficiëntie te verbeteren, problemen te verminderen en kosten te verlagen. Daarmee wordt de concurrentiepositie van bedrijven verbeterd.

De kansen van AI in netwerkbeheer

Om bij netwerkbeheer te blijven, AI kan in de eerste plaats zorgen voor schaalbaarheid, omdat netwerken hiermee ontworpen en uitgerold kunnen worden op basis van templates en automatisering. Dat levert een enorme tijdwinst, omdat duizenden access points, switches, routers en het verdere SD-WAN netwerk tegelijk geconfigureerd kunnen worden in plaats van deze één voor één handmatig te benaderen. Vervolgens kan AI helpen om netwerken te onderhouden en fouten op te lossen.

Er zijn daarbij virtuele assistenten op de markt die gebruikmaken van dezelfde open AI standaarden als ChatGPT. Deze bots kunnen vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over de laptop van een specifieke medewerker. De bot kan dan direct aangeven wanneer er is ingelogd en of er problemen waren. Alle afwijkingen die plaatsvinden op een netwerk zijn in dit proces zichtbaar voor de assistent. Deze signaleert bijvoorbeeld slechte kabels en authenticatie problemen, maar ook fouten met AP, switches of WAN. Hier kan actie op ondernomen worden, vaak nog voor gebruikers deze problemen ervaren. Een virtuele assistent kan ook ondersteunen in het oplossen van problemen van individuele gebruikers, bijvoorbeeld omdat AI eenvoudig kan zien dat er een fout wachtwoord is ingegeven. De AI kan een lijstje met actiepunten genereren voor IT-medewerkers, maar desgewenst ook eenvoudige problemen zelf verhelpen.

De grootste weerstand tegen AI in netwerkbeheer is de angst voor verandering. Veel medewerkers zijn gewend om met oude netwerken te werken en kunnen het moeilijk vinden om zich aan te passen aan nieuwe technologieën. De eventuele zorg over banenverlies is echter onterecht, daarvoor zijn de tekorten in de IT domweg te groot. Het is wel zo dat de implementatie van AI zorgt voor een verschuiving in werkzaamheden. Troubleshooting wordt bijvoorbeeld veel eenvoudiger, omdat AI helpt om problemen in het netwerk te identificeren en de oorzaak ervan te vinden. Zo worden niet alleen individuele problemen van specifieke gebruikers opgelost, maar wordt ook de root cause aangepakt. Dat kan enorm veel tijd schelen, omdat IT-medewerkers niet meer het hele netwerk door hoeven te akkeren op zoek naar de oorzaak van een probleem. Bedrijven kunnen daardoor een netwerk beheren met minder IT’ers die opgeslokt worden door dagelijkse taken en dat maakt tijd vrij om andere dingen te doen.

Een voorbeeld van een Nederlandse early adoptor van AI in netwerkbeheer is Koppert, dat hier zo’n drie jaar geleden mee van start ging. Het in Nederland gevestigde bedrijf is ’s werelds grootste producent en verkoper van nuttige insecten, zoals sluipwespen en hommels, voor natuurlijke bestuiving. Koppert voerde een upgrade aan haar netwerken uit, om te garanderen dat de WiFi in de magazijnen altijd functioneert met de hulp van AI. De efficiëntie en magazijnverbeteringen die op het hoofdkantoor in Nederland zijn gerealiseerd, worden ook doorgevoerd in de andere distributiecentra van het bedrijf.

Hoe kunnen bedrijven met AI aan de slag?

Bedrijven die met AI aan de slag willen gaan, kunnen het beste beginnen met het identificeren van pijnpunten in hun organisatie. Daarbij moet de impact die AI kan hebben op organisatiedoelen en de business verkend worden. Een goede manier om dit te doen is door middel van workshopachtige methodieken. Het is belangrijk dit breed op te pakken met diverse stakeholders en gebruikers van het netwerk, omdat het werken met AI nieuw is voor velen. Er zullen met de inzet van AI vaak onvoorziene kansen ontstaan, die verder gaan dan de oorspronkelijke uitdaging. Voor een optimale inzet van AI is het interessant om daar bewust naar te kijken. Er kan vervolgens een proof of concept worden opgezet in een omgeving waar veel problemen worden ervaren. Hierdoor zal het verschil dat AI kan maken direct duidelijk worden.

Een voorbeeld is het Belgische Jan Yperman Ziekenhuis. Het ziekenhuis had problemen met de gebruikerservaring van het Wi-Fi-netwerk. Ook hadden sommige medische apparaten een instabiele verbinding, zoals draagbare hartmonitoren, een overduidelijk probleem. Met de introductie van AI werd het mogelijk diepgaand inzicht te krijgen in het netwerk en lukte het om problemen te vinden en op te lossen. Dit leverde de gewenste gebruikerservaring en ook medische apparaten bleven nu verbonden. Het oorspronkelijke probleem was hiermee opgelost – toch zette het ziekenhuis ook een volgende stap. Met de introductie van AI ontstond namelijk een nieuwe mogelijkheid: het volgen van mensen en middelen met virtuele Bluetooth en user engagement. Het ziekenhuis gebruikt nu real-time inzichten om waardevolle zorgmiddelen zoals rolstoelen en infuuspompen te lokaliseren. Patiënten die de neiging hebben om te gaan dwalen kunnen gevolgd worden in het pand, waardoor hen op een veilige manier meer vrijheid geboden kan worden.

Het omarmen van AI is essentieel voor een concurrerende IT-bedrijfsstrategie. Ten eerste als ontzorging van de IT-afdeling, die meer kan doen met hetzelfde team door een eenvoudiger netwerkbeheer. Daarnaast kan AI inzichten bieden die de gehele business ondersteunen, bijvoorbeeld door in een ziekenhuis betere en efficiëntere zorgverlening mogelijk te maken. Het is daarom cruciaal dat bedrijven de kansen die AI biedt omarmen om succesvol te blijven in een steeds veranderende omgeving.

Dit is een ingezonden bijdrage van Juniper Networks. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.