De komst van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden laat volgens de Europese Commissie het online aanzetten tot haat niet zomaar verdwijnen. Voorzitter Ursula von der Leyen roept de Amerikaanse techreuzen (Big Tech) op om gezamenlijk digitale zaken rondom data te gaan reguleren.

Volgens nieuwsorganisatie Reuters is de EU opgelucht dat het tijdperk Donald Trump en de daarbij behorende America First-strategie met de inauguratie van president Joe Biden tot een einde is gekomen. Bij monde van de voorzitter van de EC is er een ‘nieuwe morgen’ gekomen waarbij de Verenigde Staten en de Eu weer samen kunnen gaan optrekken in het oplossen van wereldproblemen en betere economische samenwerking.

Strijd tegen duistere krachten

Wel geeft Von der Leyen in haar speech aan dat de duistere antidemocratische krachten die de afgelopen jaren zijn ontstaan -mede aangewakkerd door de regering Trump- nog niet verdwenen zijn. Zij geeft aan dat deze duistere krachten volop profiteren van de mogelijkheden die (vaak Amerikaanse) Big Tech-bedrijven bieden. Het is dan ook logisch dat de EU hiervoor waakzaam blijft en dat de EU dwingender regelgeving op digitaal gebied voor Big Tech-bedrijven, zoals Google, Facebook en ook Apple, belangrijk blijft vinden.

Gezamenlijk optreden

Deze regelgeving kan de EU tot op zekere hoogte onder meer via zijn digitale en mededingingswetgeving regelen, maar heeft toch liever dat de (Amerikaanse) Big Tech-bedrijven hier ook zelf aan meewerken. Von der Leyen roept daarom op tot een samenwerking tussen de Amerikaanse techbedrijven en de EU in een zogenoemde EU-U.S. Common Technology Council. Deze samenwerking moet een eerste stap worden in een wereldwijde regulering van digitale zaken.

Concreet zouden binnen dit overlegorgaan allerlei zaken rondom de regulering van digitale zaken moeten worden geregeld. Denk daarbij aan zaken rondom AI en complexe algoritmes voor grote hoeveelheden aan data. Maar ook aan het gebruik van data door zelfrijdende auto’s of het delen van data voor het bestrijden van ziektes.