1 min

Tags in dit artikel

, ,

MIT-onderzoek stelt dat robotica vooral gebruikt wordt om tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen, behalve in de VS waar het mensen werkloos maakt.

Een studie door MIT en Boston University naar automatisering, robots en de arbeidsmarkt concludeert dat investeringen in robotica worden gedreven door tekorten aan arbeidskrachten, en dan met name een tekort aan arbeidskrachten van middelbare leeftijd voor laaggeschoold werk.

Uit het onderzoek bleek dat de acceptatiegraad van automatisering in een land lijkt af te hangen van de verhouding tussen werknemers boven de 56 en tussen 21 en 55 jaar. In 60 onderzochte landen bepaalde de leeftijd van de werknemers in een derde van de gevallen of robots ingezet werden, en in een vijfde van de gevallen welk type robot. Vergelijkbare verhoudingen vond men voor algemene automatiseringstechnologieën in 129 landen.

Robots in Europa en Azië gaan vergrijzing tegen, in VS maken ze jonge mensen werkloos

In Zuid-Korea, waar de bevolking snel aan het vergrijzen is, is robotica op grote schaal ingevoerd. Ook in Duitsland is robotica gegroeid vanwege personeelstekorten. In de VS echter wordt automatisering vooral gebruikt om kosten te besparen, door jongere werknemers uit het personeelsbestand te krijgen.

Verder ontdekte het onderzoek dat er een correlatie lijkt te zijn tussen de vergrijzende arbeidsmarkt in landen en het aantal octrooien voor automatisering aldaar.