2min

Tags in dit artikel

De Nederlandse IT- en telecomsector groeit in 2022 ondanks de huidige pandemie flink door. Dit stelt ABN Amro in de jaarlijkse verwachtingen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Volgens ABN Amro is de Nederlandse IT- en telecomsector vrij goed bestand tegen de onzekerheid van de coronapandemie. In de eerste drie kwartalen van 2021 lag de omzet binnen deze sector ongeveer 8 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020.

De cijfers van onder meer de AMS-IX bevestigen deze trend. In de eerste drie kwartalen van 2020 steeg het nationale internetverkeer met 35 procent en deze trend heeft zich in 2021 verder doorgezet. De groei van het thuiswerken en het online winkelen hebben hier flink aan bijgedragen.

Voorspellingen 2022

Volgend jaar, zo constateren de sectorexperts van ABN Amro in hun onderzoek, zet de trend zich door. Het verwachte economische herstel en een verdergaande digitalisering in de maatschappij en in het bedrijfsleven gaan hieraan bijdragen.

Bovendien krijgen veel bedrijven die internetdiensten leveren in 2022 de kans hun klanten nog meer te binden. Bijvoorbeeld door te blijven hameren op het belang van een goede cybersecurity. Hoewel de voornemens van de komende regering op digitaal terrein relatief beperkt zijn, verwachten de specialisten dat deze initiatieven ook zullen bijdragen aan een verdere groei van de Nederlandse IT- en telecomsector.

Uitdagingen

Er zijn ook uitagingen. De Nederlandse IT- en telecomsector moet volgens ABN Amro er rekening mee houden dat klanten vanwege de pandemie voorzichter gaan opereren. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld abonnementen op internetdiensten gaan opzeggen. Dit kan vooral SaaS-leveranciers treffen en een vertraging van de groei van de sector geven.

Ook de datacenterbranche kan het moeilijk krijgen door algemene publieke ophef. Denk aan de recente ophef rondom de komst van het Meta-datacenter in Zeewolde, maar ook door overheidsingrijpen. Uit het recente coalitieakkoord blijkt dat de komende regering graag meer de regie over het vestigingsbeleid van datacenters op nationaal niveau wil aanpakken. Daarnaast kunnen eigenaren van kleine datacenters problemen ondervinden vanwege de flink gestegen energieprijzen.

Personeelstekort nog een bedreiging

Een andere belangrijke uitdaging is het tekort aan geschikt IT-personeel. Voor de sectorspecialisten van ABN Amro is dit een serieus punt van aandacht. Vooral is er behoefte aan programmeurs en ontwikkelaars van applicaties. De sectorspecialisten geven aan dat op basis van gegevens van het CBS op dit moment ongeveer 42,5 procent van de Nederlandse bedrijven in de IT- en telecomsector het personeelstekort als een bedreiging ziet. Dit is volgens het onderzoek voor een branche die chronisch met een personeelstekort kampt een zeer hoog percentage.

ABN Amro verwacht dat de Nederlandse IT- en telecombedrijven het tekort te lijf gaan door onder meer uit te breiden naar het buitenland. Het digitale karakter van het marktsegment maakt het ook mogelijk personeel uit de hele wereld te werven en die op afstand te laten werken.

Tip: Nederland bevindt zich in oog van digitale storm