2min

Tags in dit artikel

,

Het ICT-systeem van de Belastingdienst is niet in staat om het btw-tarief op groente en fruit naar nul procent te verlagen. Dat liet de Belastingdienst volgens de Telegraaf aan de Tweede Kamer weten.

In het coalitieakkoord belooft het nieuwe kabinet (Rutte IV) een poging om het btw-tarief voor groente en fruit naar nul procent te verlagen. De verlaging moet gezond eten stimuleren. Volgens de Telegraaf maakt de Belastingdienst bij de Tweede Kamer bekend de verlaging niet doorgevoerd kan worden.

Het ICT-systeem van de Belastingdienst zou tientallen jaren oud zijn. Verwerkt het systeem een btw-verandering, dan kunnen er in de jaren daarna geen nieuwe wijzigingen worden verwerkt. De meest recente btw-verandering vond in 2019 plaats. Alle lage btw-tarieven stegen van zes naar negen procent, waaronder groente en fruit. De wijziging blijkt recent genoeg om de nieuwe verlaging voorlopig van tafel te vegen.

Tip: Coalitieakkoord laat zien dat partijen nog steeds digibeet zijn

Jubelton

Dit is niet het eerste kabinetsplan dat wordt vertraagd vanwege de ICT van de Belastingdienst. Eerder deze maand maakte het ministerie van Financiën bekend dat de systemen van de Belastingdienst pas vanaf 2024 in staat zijn om de ‘jubelton’ af te schaffen.

De ‘jubelton’, een belastingregel, maakt het voor ouderen mogelijk om bedragen tot 106.671 euro belastingvrij te schenken aan kinderen (tussen de 18 en 40 jaar) die het geld gebruiken om een huis te kopen. In het coalitieakkoord zegt het kabinet de ‘jubelton’ vanaf 2024 af te willen schaffen om ongelijkheid op de woningmarkt aan te pakken.

De Tweede Kamer vroeg waarom de regel pas vanaf 2024 afgeschaft kan worden. Daarop antwoordde minister Sigrid Kaag (Financiën) dat de ICT-systemen van de Belastingdienst aangepast moeten worden om wijzigingen mogelijk te maken.

Niets nieuws

Het is niet duidelijk of het kabinet tijdens het opstellen van het coalitieakkoord op de hoogte was van de technische beperking. In het coalitieakkoord belooft het kabinet “te bezien hoe we op termijn de btw op groente en fruit naar nul procent kunnen verlagen.” Daarmee zegt het kabinet impliciet dat er nog gekeken moet worden naar de mogelijkheid om het btw-tarief te kunnen verlagen. Inmiddels weten we dat er (nog) geen mogelijkheid is. Het is onwaarschijnlijk dat deze informatie aan het kabinet is ontgaan.