2min

Tags in dit artikel

,

Nederlanders staan over het algemeen positief tegenover het gebruik van een digitaal identificatiebewijs. Tegelijkertijd is voor vier op de vijf Nederlanders niet bereid persoonlijke gegevens af te staan voor toegang tot de horeca.

De huidige pandemie heeft de ontwikkeling en het gebruik van digitale identificatiebewijzen flink doen toenemen. Denk daarbij aan de introductie van de QR-app voor vaccinatiebewijzen. Okta onderzocht daarom hoe inwoners van Nederland tegenover de introductie van dit soort identiteitsbewijzen staan en waarvoor zij bereid zijn persoonlijke gegevens te verstrekken.

Gemiddeld positief

Uit het onderzoek bleek dat Nederlanders gemiddeld positief tegenover het gebruik van een digitaal identificatiebewijs staan. Meer dan de helft staat positief tegenover het verstrekken van vertrouwelijke persoonlijke gegevens als naam, geboortedatum en/of medische gegevens.

Iets meer dan een derde van de Nederlandse respondenten geeft aan geen gegevens te willen verstekken voor een digitaal identificatiebewijs. Zij weigeren deze gegevens te verstrekken omdat zij geen vertrouwen hebben dat hun gegevens worden beschermd en dat hun gegevens door de overheid niet op de juiste manier worden gebruikt.

Een meerderheid van de respondenten vertrouwt er wel op dat persoonlijke gegevens goed worden gebruikt en beheerd. Het meeste vertrouwen wordt hierbij gegevens aan financiële dienstverleners, gevolgd door de overheid en de gezondheidszorg. Winkelbedrijven sluiten de top vijf af.

Toegang tot horeca en vaccinatiepaspoort

Wanneer respondenten specifiek wordt gevraagd of zij persoonlijke gegevens willen delen voor toegang tot de horeca, liggen de cijfers echter anders. In het onderzoek van Okta geeft een meerderheid aan hiervoor liever geen persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen. Nederlanders hebben in het algemeen, als laagste in heel Europa, de bereidheid persoonlijke gegevens te delen bij bijvoorbeeld winkels voor voordelen. Opvallend is dat millennials en Gen Z wel vaker bereid zijn persoonlijke gegevens te ruilen voor toegang tot restaurants en bars en/ook voordelen.

De onderzoekers keken ook naar de bereidheid van het delen van (medische)gegevens voor digitale vaccinatiepaspoorten. Het gebruik van deze soort bewijzen neemt tegenwoordig toe vanwege de bestrijding van de huidige Covid-19-pandemie. Denk aan de nationale (EU) CoronaCheck-app. Nederlanders staan over het algemeen negatief tegenover het delen van hun vaccinatiestatus voor dit soort digitale identificatiebewijzen. Ongeveer een op de vijf Nederlanders zou hier volgens Okta negatief tegenover staan.

Belangrijkste reden hiervoor is een wantrouwen tegenover de overheid, zo geeft het onderzoek aan. Opvallend is wel dat er ook weer een verschil in generaties is. Oudere generaties staan welwillender tegenover het delen van deze informatie dan jongere generaties.