1 min

De cybersecurity van Nederlandse mkb’ers laat in veel gevallen nog te wensen over. Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt hiervoor een subsidiepot van 300.000 euro beschikbaar. Een klein bedrijf kan zo maximaal 1.250 euro cybersubsidie krijgen.

Met de subsidieregeling ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ kunnen mkb’ers hun digitale veiligheid op orde brengen met aanschaffen of implementeren van enkele belangrijke maatregelen. Denk hierbij aan het inrichten van back-ups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie.

Hiermee moet de huidige grote digitale kwetsbaarheid van Nederlandse mkb’ers worden tegengegaan, aldus DTC.

Stappenplan

Mkb’ers moeten eerst zelf een risico-inventarisatie maken om knelpunten in hun cybersecurity te identificeren. Dit kan in tien minuten met de CyberVeilig Check-tool van DTC.

Vervolgens moeten zij een IT-dienstverlener benaderen die hen kan helpen bij het oplossen van één of meer actiepunten. Als laatste stap kunnen de bedrijven een subsidieaanvraag, in combinatie met hun actielijst en offerte, bij de Raad voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidievoorwaarden

De subsidie vergoedt 50 procent van de kosten die IT-dienstverleners voor het doorvoeren van deze maatregelen berekenen. Dit tot een maximumbedrag van 1.250 euro. De subsidie kan één keer worden aangevraagd.

Mkb’ers kunnen van 2 oktober tot 1 november 2023 een aanvraag indienen. Het beschikbare budget van 300.000 euro wordt verdeeld op basis van binnenkomst, totdat het subsidiebudget is uitgeput.

Tip: KNVB betaalt na ransomware: problemen op komst voor Nederlandse bedrijven?