2min

De overheid heeft onlangs de pilot Mijn Cyberweerbare Zaak voor kleine ondernemers gelanceerd. Na drie weken is de subsidieregeling overtekend.

Het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft bij de pilot een pot van 300.000 euro beschikbaar gesteld. Kleine bedrijven kunnen daar aanspraak op maken, om 50 procent van de kosten van een IT-dienstverlener te dekken. Het doel is dat de dienstverleners helpen bij het implementeren van cyberweerbaarheidsmaatregelen, zoals het inrichten van backups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie.

Wel geldt er voor iedere aanvrager een maximum van 1.250 euro. Het overtekenen betekent dat nu de waarde van de subsidieaanvragen het beschikbare subsidiebudget overstijgt. Bedrijven kunnen nog wel subsidie aanvragen. De periode daarvoor loopt tot 1 november 17.00 uur. Het DTC geeft echter aan dat de kans op toekenning zeer klein is. De toekenning van geldig verklaarde aanvragen gebeurt uiteindelijk op volgorde van binnenkomst.

Subsidie mogelijk opnieuw beschikbaar

Bij de lancering van de subsidieregeling eind september maakte het DTC bekend dat de pilot geëvalueerd zou worden. Dit om te bepalen of en op welke manier vervolg van de subsidie zal plaatsvinden. Het DTC hield toen duidelijk de optie open voor een hoger budget. Ook nu staat de deur voor een nieuwe ronde op een kier. “We gaan deze subsidieregeling mogelijk in 2024 opnieuw beschikbaar stellen wanneer de evaluatie van deze pilot daar aanleiding toe geeft”, aldus het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tip: Overheid biedt kleine bedrijven tot 1.250 euro cybersubsidie