2min

Het definitief vaststellen van de EU AI Act is dit jaar waarschijnlijk niet meer haalbaar. Tussen de verschillende wetgevende EU-instanties zou er nog veel onenigheid bestaan over hoe AI-modellen moeten worden gereguleerd.

De verschillende wetgevende EU-instanties, in het bijzonder de Raad van Europa, de Europese Commissie en het Europees Parlement, zijn het nog niet onderling eens hoe de regulering van AI-modellen wordt vormgegeven, schrijft Reuters.

Inmiddels zouden er al drie overlegrondes hebben plaatsgevonden en is een vierde voor de maand december gepland. Wanneer de drie partijen dan niet tot een overeenstemming zijn gekomen, verschuift het hele plan naar 2024.

Hoe te reguleren?

De kwestie spitst zich toe op de kwestie over hoe specifiek AI foundation-modellen in de AI Act moeten worden gereguleerd. In een voorstelversie van de AI Act wordt voorgesteld dat ontwikkelaars van AI foundation-modellen verplicht worden de mogelijke risico’s van deze modellen in te schatten.

Daarnaast moeten zij deze modellen aan testen onderwerpen gedurende het ontwikkelingsproces en nadat het betreffende AI foundation-model op de markt is gebracht.

Verder moeten zij de trainingsdata onderzoeken op vooroordelen, moeten zij de data valideren en voor een release de technische documentatie publiceren.

Momenteel zou de huidige EU-voorzitter Spanje aangeven dat AI-modellen nog meer moeten worden getest op kwetsbaarheden. Daarnaast zou er een meerlaags reguleringsmodel moeten komen dat is gebaseerd op het aantal gebruikers dat een AI-model heeft. Hoe meer gebruikers, hoe meer regulering vanuit de EU AI Act.

Overige druk op AI Act

De samenstelling van de EU AI Act ondervindt niet alleen druk vanuit de eigen wetgevende instanties. Ook opensource-bedrijven voeren de druk op en vragen de EU om kleinere bedrijven in het samenstellingsproces te betrekken. Dit omdat voor deze ontwikkelaars het lastig kan worden aan de regelgeving te voldoen.

Daarnaast zou er een onderscheid moeten komen tussen bedrijven die vooral willen verdienen aan AI-modellen en meer hobby-onderzoekers en wetenschappers.

Lees ook: AI Act krijgt vorm: de regels die AI op elk niveau moeten bezweren