De NAVO heeft gisteren, in het licht van aanhoudende cyberaanvallen, een belangrijke beslissing genomen. Een cyberaanval op één lidstaat, kan nu ook beschouwd worden als onderdeel van cyberoorlogsvoering en dat kan ‘artikel 5’ in gang zetten.

Het belangrijkste binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is artikel 5. Dat houdt in dat een aanval op één NAVO-lid gezien wordt als een aanval op álle leden. In een statement tegenover journalisten, vertelde secretarisgeneraal Jens Stoltenberg vandaag dat artikel 5 nu ook geldt in geval van een gerichte cyberaanval.

“We hebben ook besloten dat een cyberaanval artikel 5 in werking kan stellen en we hebben ook besloten – we bevinden ons in het proces van vaststelling – dat cyber een militair domein wordt. Dat betekent dat we straks land, lucht, zee en cyber als militaire domeinen hebben,” vertelde Stoltenberg. “Dit alles laat het voordeel van deze alliantie van 29 bondgenoten zien, want we kunnen samenwerken, elkaar versterken en van elkaar leren.”

Stoltenberg werd ook gevraagd wat de NAVO doet om landen te helpen die bijvoorbeeld getroffen zijn door cyberaanvallen zoals gisteren met Petya. Hij vertelde dat Oekraïne (overigens geen NAVO-lid) geholpen wordt middels een trustfonds. “Ik denk dat de aanballen die we deze week gezien hebben, het belang van wederzijdse hulp onderstrepen. De NAVO biedt Oekraïne hulp om zijn cyberverdediging te versterken, maar ook technische en andere vormen van ondersteuning.”