2min

Gartner voorziet voor volgend jaar een groei in de wereldwijde uitgaven aan cyberscurity. Volgens het onderzoeksbureau zullen bedrijven in 2018 in totaal 96,3 miljard dollar uitgeven, een toename van acht procent. Omgerekend komt het bedrag neer op 81,7 miljard euro.

Eén van van de oorzaken van de groei zijn aankomende wetten. Zo zal volgend jaar in Europa GDPR zijn intreden doen, terwijl de Verenigde Staten te maken krijgen met de Health Insurance Portability and Accountability Act. In China zal de Cybersecurity Law ervoor zorgen dat organisaties meer uitgeven aan beveiligingstechnologieën.

Gartner denkt dat in 2020 meer dan 60 procent van de organisaties investeert in meerdere security-tools. Daarbij valt te denken aan de preventie van dataverlies, encryptie en datagerichte audit- en beschermingstools. Momenteel geldt er nog een percentage van 35.

Bekende aanvallen en gevolg

Anderzijds zorgt het groeiende bewustzijn voor meer omzet in de industrie. Bedrijven reageren op security-breuken omdat meer grotere aanvallen en lekken wereldwijd organisaties treffen, stelt Gartner. Bijvoorbeeld WannaCry, NotPetya en het Equifax-lek zijn direct van invloed op de uitgaven.

Vooral de bestedingen aan Identity Access Management zal toenemen, namelijk met 9,7 procent. Security-diensten groeien naar verwachting met acht procent. Andere onderdelen waar meer aan uitgegeven zal worden, zijn infrastructuurbescherming (7,15 procent), netwerkbeveiligingsuitrusting (6,29 procent) en consumer-securitysoftware (2,29 procent).

Uitbesteden

Bedrijven zouden meer openstaan voor het uitbesteden van security-diensten, omdat ze zelf niet over voldoende expertise beschikken. Door de schaarste aan vaardigheden zoeken grote bedrijven extern hulp bij security-adviseurs, managed security service providers en doen ze aan uitbesteden. In 2018 gaan deze onderdelen 18,5 miljard dollar opleveren, een jaar-op-jaar groei van 11 procent.

In 2019 zullen de totale uitgaves aan security-uitbesteding 75 procent vertegenwoordigen van de uitgaves aan security-software en hardware-producten, tegenover de 63 procent van 2016. Tot slot concludeert het onderzoeksbureau dat de budgetten verschuiven naar detectie en reactie, wat de komende vijf jaar een marktgroei zal veroorzaken.