Google heeft zijn privacybeleid naar aanleiding van de komst van de Europese GDPR aangepast. Die regelgeving treedt 25 mei in werking en regelt de manier waarop bedrijven met hun klantgegevens mogen omgaan en de toegang die individuen tot de over hen opgeslagen gegevens hebben. Google rolt om die reden een nieuw beleid uit.

Het nieuwe privacybeleid van Google, dat vanaf vandaag in te zien valt, is een stuk vereenvoudigd ten opzichte van eerst. De inhoud is echter grotendeels gelijk gebleven. Waar er in het beleid eerst veel tekst te vinden viel, aangevuld met bulletpoints, bestaat het nieuwe beleid uit een overzichtelijke pagina met duidelijk onderscheid tussen verschillende categorieën. Ook legt Google nu kort en krachtig uit hoe het beleid eruit ziet.

Begrijpelijker en duidelijker

Het doel van het nieuwe ontwerp is om ervoor te zorgen dat gebruikers eenvoudiger kunnen uitzoeken welke gegevens Google over hen verzamelt en de reden daarachter. Daarom ook dat er links op de pagina een duidelijk menu te zien is met verschillende tabbladen die je snel naar de betreffende informatie wijzen.

Directeur van de privacyafdeling binnen Google EMEA legt uit dat het navigeren en de organisatie van het beleid verbeterd is om “onze praktijken in meer detail en met duidelijker taalgebruik” uit te leggen. Daarnaast heeft Google “meer informatie toegevoegd over de opties die je hebt, wat betreft het beheren, exporteren en verwijderen van gegevens van onze diensten.”

Het nieuwe Google-beleid gaat op 25 mei 2018 in, dezelfde dag dat de GDPR-regels in werking treden. Dat moet ook wel: als een bedrijf niet aan de EU-wetgeving voldoet, kunenn er boetes van wel tien procent van de wereldwijde jaaromzet volgen.