Het Europese mkb heeft in toenemende mate te maken met ransomwareaanvallen van hackers. Vergeleken met 2017, steeg het aantal hackaanvallen in 2018 met vijftig procent. Europese mkb-bedrijven hebben meer te lijden onder ransomwareaanvallen dan bedrijven wereldwijd.

Dat meldt Datto in zijn State of the Channel Ransomware Report 2018 rapportage. Daarin valt te lezen dat Europese managed service providers (MSP’s) een hoger percentage ransomwareaanvallen op hun klanten dan waar ook ter wereld meldden. Ransomware blijft de grootste bedreiging voor bedrijven.

Forse stijging

Over de periode vanaf het tweede kwartaal van 2016 tot en met het tweede kwartaal van 2018 meldde 84 procent van de Europese MSP’s dat hun klanten slachtoffer zijn geweest van ransomwareaanvallen. Wereldwijd blijkt dat slechts een op de vier ransomwareaanvallen bij de betreffende autoriteiten bekend is. In Europa is er nog minder melding gemaakt: slechts in zestien procent van de gevallen.

In 2018 was er verder een bijzonder hoog percentage van MSP’s dat meldde dat klanten op één dag met meerdere aanvallen te maken had: 42 procent. Dit is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2017 en fors hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 35 procent.

Hoge kosten

Hackers steken hun eisen voor het afkopen van downtime slim in: ze houden de losgeldbedragen relatief laag. Sterker nog: de kosten van downtime zijn voor een bedrijf meer dan twaalf keer zo hoog dan de kosten van het gevraagde losgeld. De hoogte van het geëiste losgeldbedrag en de totale kosten van downtime als gevolg van ransomwareaanvallen vielen beiden lager uit in 2018 dan het jaar ervoor.

MSP’s meldden dat gemiddeld ongeveer 2.293 euro als losgeld van mkb-bedrijven wordt geëist, terwijl de kosten van downtime in verband met een ransomwareaanval gemiddeld uitkomen op 29.294 euro. Dit is hoger dan het wereldwijde gemiddelde, waarbij de kosten van downtime tien keer zo hoog zijn dan het gemiddelde gevraagde losgeld.

Tot slot gaf bijna 86 procent van de MSP’s in 2018 aan “zeer bezorgd” te zijn over het aantal ransomwareaanvallen. Opvallend genoeg geeft slechts 24 procent ervan aan dat hun mkb-klanten daar hetzelfde over denken.