Het is vandaag Wereld Water Dag. Het thema van dit jaar: niemand achterlaten. Ieder mens van drinkwater voorzien vraagt om een duurzame verandering en dat vereist naast efficiënt waterbeheer ook veilig databeheer. Dat is dan ook een van de belangrijkste prioriteiten die het Rijk, de gemeenten, waterschappen, provincies en ook de drinkwaterbedrijven stelde.

Afgelopen woensdag vonden de verkiezingen van de waterschappen plaats. In de aanloop daar naartoe speelde cybersecurity vrijwel geen rol. Maar in het Bestuursakkoord Water staat dit wel degelijk centraal. Qlik en Oylo willen daarop inspelen met een technologische oplossing die cyberveiligheid en kwaliteit van kritieke infrastructuren kan helpen garanderen.

Belangrijke infrastructuur

Deze technologie van Qlik en Oylo combineert Big Data en Internet of Things (IoT) voor het verkrijgen en beheren van gegevens van belangrijke infrastructuren en processen (zoals voor drinkwater, elektriciteit, gas, chemicaliën en laboratoria). Alle informatie die wordt gegenereerd door aangesloten sensoren die zich verspreid door het netwerk bevinden, wordt tijdens het hele leveringsproces veilig beheerd via deze analytische oplossing.

Deze oplossing werkt door in realtime cyberdreigingen te analyseren. Daartoe zet het bedrijf IoT-technologieën in; die sensoren kunnen gebruikt worden voor data-analyse voor bedrijven. Het garanderen van de beveiliging van de informatie in kritieke situaties wordt steeds complexer. De oplossing van Qlik en Oylo combineert verschillende soorten gevoelige gegevens – die geavanceerde besturing vereisen – om elk ongewoon patroon in het voedingsnetwerk visueel en in realtime te detecteren.

Vroegtijdig detecteren

Volgens Eduardo di Monte, de CEO van Oylo die verantwoordelijk is voor het project en de integratie met Qlik, kan de nieuwe oplossing vroegtijdig bedreigingen detecteren en voorkomen dat deze zullen plaatsvinden. Het resultaat is een grotere wendbaarheid als het gaat om het nemen van belangrijke beslissingen, het op elk moment garanderen van de controle van informatie. “Eenvoud is een van de belangrijkste bijdragen van de oplossing: dankzij het reactievermogen en de samenwerkingsmogelijkheden kunnen we de informatiecontrole en de kwaliteit van de aangeboden diensten garanderen”, legt Di Monte uit.

In het vernieuwde Bestuursakkoord Water komt nu dus ook meer aandacht voor cybersecurity. En dat is hard nodig: eind 2017 werd bijvoorbeeld bekend dat waterschappen de beveiliging van sluizen en gemalen niet op orde hebben. Waterbeheer behoort tot de kritieke infrastructuur en zal in de komende jaren alleen maar belangrijker worden en slimmere, flexibele en solide technologische oplossingen vergen.