2min

Tags in dit artikel

, , , , , ,

Nederland wordt vrijwel continu aangevallen door hackers uit China en Rusland die banden hebben met de lokale overheden. De gezamenlijke Nederlandse veiligheidsdiensten, de AIVD, de MIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) en Veiligheid (NCTV) slaan hierover alarm in Het Financieele Dagblad.

Volgens de Nederlandse veiligheidsdiensten voeren staatsgesponsorde hackers uit vooral China, maar ook uit Rusland vrijwel dagelijks aanvallen uit op Nederland economische en strategische doelen. De aanvallen richten zich vooral op bedrijven en universiteiten voor het ontvreemden van technologie. Doelwitten zijn onder meer bedrijven die zich bezighouden met de maritieme sector, de lucht- en ruimtevaart, kunstmatige intelligentie en quantumtechnologie. Ook landbouwtechnologie staat in de belangstelling, zoals bedrijven die zich bezighouden met zaadveredeling en het inrichten van ‘intelligente en autonome’ kassen.

Verder staan bij de (staats)hackers bedrijven en organisaties uit de vitale infrastructuur in de belangstelling. Denk daarbij aan aanvallen op banken, telecom- en energiebedrijven en de drinkwatervoorziening.

Te nemen maatregelen

De gezamenlijke Nederlandse veiligheidsdiensten zien deze toenemende aanvallen als een serieuze bedreiging voor de nationale economie, zo stellen zij in Het Financieele Dagblad. Zij willen dan ook graag meer overleg en contact met bedrijven en instellingen om deze aanvallen af te slaan en te voorkomen.

Nederlandse bedrijven stellen juist dat de Nederlandse veiligheidsdiensten te weinig informatie met de bedrijfssector delen. De nodige informatie komt niet bij de bedrijven terecht, zodat die niet op tijd maatregelen kunnen nemen. Ook zou er sprake zijn van eenrichtingsverkeer waarbij de veiligheidsdiensten alleen informatie bij bedrijven en instellingen komt ophalen en daar niets tegenoverstelt. Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil daarom zo snel mogelijk betere informatiedeling, vooral voor bedrijven die niet behoren tot de vitale infrastructuur.

De veiligheidsdiensten geven aan dat de communicatie nog te wensen overlaat en willen de samenwerking ook verbeteren. Dit kan door verschillende overleggen, maar ook via zogenoemde ‘trusted channels’ waarbij de veiligheidsdiensten per sector overleggen met bijvoorbeeld koepelorganisaties.

Meer budget

De AIVD, MIVD en de NCTV doen ook een oproep aan de regering en de politiek om het budget voor de veiligheidsdiensten te verhogen. Onlangs werd wel het budget van de AVID, de enige veiligheidsdienst waarvan het budget openbaar is, verhoogd naar in totaal 308 miljoen euro per jaar. Toch is volgens de diensten meer geld nodig, vooral om te investeren in eigen (staats)hackers en in geavanceerde ICT-systemen.

Screenen van buitenlandse investeringen

Verder willen de veiligheidsdiensten dat buitenlandse investeringen in Nederlandse bedrijven en vitale infrastructuur veel beter wordt gescreend vanuit het perspectief van nationale veiligheid. Dit om ongewenste economische en politieke afhankelijkheid te voorkomen. Denk hierbij aan buitenlandse investeringen in telecombedrijven of samenwerkingen met universiteiten.