CrowdStrike neemt de leverancier van op SaaS gebaseerde securitydiensten SecureCircle over. Hiermee wil de securityspecialist meer op zero trust gaan inzetten.

De nu verkregen technologie moet ervoor zorgen dat klanten dataprotectie en zero trust kunnen toepassen op device-, identiteits- en data-niveau. Eindgebruikers krijgen hierdoor zero trust opgedrongen voor hun devices, hun identiteit en voor de data waartoe zij toegang hebben of die zij gebruiken.

Integratie

De technologie van SecureCircle wordt gekoppeld aan de lichtgewicht Falcon-agent van CrowdStrike. Dit moet bedrijven meer inzicht en controle geven over hoe data wordt gedownload, gebruikt en gedeeld. Tegelijkertijd kan een sterke encryptie worden opgelegd in alle drie fases waarin deze data zich bevinden; tijdens de verplaatsing, in rust en in gebruik.

Betere inzichts- en controlemogelijkheden

Wanneer de technologie van SecureCircle ook wordt gecombineerd met de CrowdStrike Zero Trust Assessments- en Falcon Zero Trust-tools krijgen bedrijven meer gedetailleerde inzichts- en controlemogelijkheden via flexibel op gebruikers gebaseerd datatoegangsbeheer en het doordrukken van policies via zogenoemde CrowdStrike Zero Trust scoringsysteem. Dit moet klanten uiteindelijk ook risicomonitoringsfunctionaliteit geven voor het ontdekken en beantwoorden van bedreigingen. Of deze zich nu voordoen op devices, bij identiteitsprocedures of op de datalaag.

De overname moet aan het einde van het vierde fiscale kwartaal van CrowdStrike zijn beslag krijgen.