3min

Unisys Corporation kondigt vandaag de resultaten aan van het Unisys Security Index onderzoek van april. Het onderzoek wordt twee keer per jaar wereldwijd uitgevoerd, onder meer in Nederland.

Unisys biedt met de Unisys Security Index twee maal per jaar inzicht in de houding van consumenten wereldwijd ten opzichte van een breed aantal veiligheidkwesties. In Nederland werden 551 consumenten ondervraagd naar hun houding ten opzicht van veiligheid

Het onderzoek toont aan dat, ondanks de ontspannen houding van Nederlanders ten opzichte van nationale, financiële, internet en persoonlijke veiligheid, zij zich toch grote zorgen maken over identiteitsdiefstal via toegang tot of misbruik van persoonlijke informatie. Mobiel bankieren komt ook naar voren als bron van zorg, bijna tweederde van de Nederlandse consumenten vindt een mobiele telefoon geen optie voor bankzaken of online winkelen.

De Unisys Security Index biedt een frequente, statistisch sterke maatstaf ten opzichte van de bezorgdheid over nationale, financiële, internet- en persoonlijke veiligheid. Het onderzoek toont de bezorgdheid aan van consumenten aan de hand van acht specifieke kwesties binnen de vier verschillende categorieën en biedt een globale bezorgdheidmaatstaf binnen een gemeenschap.

Met een resultaat van 94 punten op een schaal van 0 tot 300 punten kan men concluderen dat Nederlanders zich in het algemeen weinig zorgen maken over veiligheid, met uitzondering van identiteitsdiefstal, creditcardfraude en online bankieren. De vier categorieën tonen aan dat de bezorgdheid met betrekking tot nationale veiligheid met 84 punten zeer laag is. De Nederlandse consumenten maken zich met respectievelijk 94 en 110 punten het meest zorgen over hun persoonlijke en internetveiligheid.

Nederlanders zijn het meest bezorgd over onbevoegd toegang tot of misbruik van persoonlijke informatie. Slechts 14 procent is totaal niet bezorgd, terwijl tweevijfde (38 procent) zeer tot extreem bezorgd is. De grootste bezorgdheid leeft onder volwassenen van 45 jaar en ouder. Bijna eenderde (31 procent) van de Nederlandse volwassenen geeft aan zich zeer tot extreem veel zorgen te maken over misbruik van credit- en debitcardinformatie.

Het aantal mensen dat zich hier geen zorgen over maakt is ten opzichte van vorig jaar gegroeid van 16 procent tot 28 procent. Bezorgdheid over financiële veiligheid is hoger onder ouderen. 72 procent van de Nederlanders geeft aan bezorgd te zijn over hun veiligheid bij online transacties, 15 procent hiervan is zeer tot extreem bezorgd. 27 procent maakt zich hier geen zorgen over.

[b]Mobiel bankieren[/b]

Op de vraag of de mobiele telefoon gebruikt wordt om rekeningen te betalen, banktransacties uit te voeren of online te winkelen, geeft 73 procent van de Nederlanders aan dat zij niet overwegen om met de mobiele telefoon betalingstransacties uit te voeren. 10 procent geeft aan wel al via de mobiele telefoon betalingen te verrichten, een kwart hiervan is tussen de 18 en 24 jaar. Volwassenen in Nederland zijn niet overtuigd van de veiligheid die mobiele telefoons en PDA’s bieden wanneer bij online financiële transacties. Slechts 4 procent geeft aan erin te geloven dat mobiele apparaten zeer veilig zijn.

Van de ondervraagden tussen de 18 en 24 jaar zegt 61 procent mobiele telefoons enigszins tot zeer veilig te vinden voor online transacties, dit in vergelijking met 19 procent in de groep volwassenen ouder dan 55 jaar. Meer dan de helft van de Nederlanders (54 procent) vindt dat banken de beste veiligheid bieden voor mobiele transacties, slechts 3 procent denkt dat telecomproviders de beste veiligheid bieden.

[b]Nationale veiligheid[/b]

Met betrekking tot nationale veiligheid is de bezorgdheid van 80 naar 84 punten gestegen, waarbij bijna een kwart (24 procent) aangeeft niet bezorgd te zijn en 23 procent zegt zeer tot extreem bezorgd te zijn. De Duitsers, Spanjaarden en Italianen zijn het meest bezorgd wanneer het aankomt op nationale veiligheid, respectievelijk 53,6 procent, 43,9 procent en 33,7 procent geeft aan zeer tot extreem bezorgd te zijn.

[b]Financiële verplichtingen[/b]

Nederlanders zijn niet bezorgd over het nakomen van hun financiële verplichtingen. Meer dan de helft (65 procent) geeft aan totaal niet bezorgd te zijn en 12 procent geeft aan zich hier zeer tot extreem veel zorgen over te maken. In andere Europese landen zoals Spanje en Duitsland is er meer bezorgdheid met respectievelijk 53,1 procent en 39,4 procent.

[b]Internetveiligheid[/b]

15 procent van de Nederlanders is zeer tot extreem bezorgd over de veiligheid bij online transacties. 27 procent is niet bezorgd. In Europa is gemiddeld 34 procent bezorgd over hun veiligheid wanneer zijn online winkelen. In Duitsland is 51 procent bezorgd over veiligheid wanneer zij online transacties plegen.