Dagelijks worden er in Nederland zo’n 1700 telefoongesprekken afgeluisterd, dit heeft Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin de Tweede Kamer gemeld. In de tweede helft van 2007 heeft het Openbaar Ministerie op 12491 telefoonnummers een bevel tot aftappen gegeven.

Hiervan waren 84% een tap op een mobiele telefoon en in slechts 16% een tap op een vaste telefoon. In de betreffende periode liepen er dagelijks gemiddeld 1681 taps. Als we dit vergelijken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, merken we dat er hier buitensporig veel getapt wordt. Zeker als er weten dat er daar in 2007 slechts 2208 taps geplaatst werden.

De Unit Landelijke Interceptie van het Korps Landelijke Politie Diensten verzorgt de "interceptie" voor alle politiekorpsen. De Bijzondere Opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee fungeert sinds medio 2007 als enig aanspreekpunt voor het aftappen. "De opvolgende jaarcijfers zullen worden opgenomen in de begrotingscyclus en langs die weg aan U worden kenbaar gemaakt," zo laat Hirsch Ballin in zijn brief aan de Kamer weten.