Nederlandse bedrijven worden gemiddeld vaker getroffen door een ransomware-aanval dan bedrijven in andere landen. Dat stelt CrowdStrike in een recent internationaal onderzoek.

Uit het onderzoek komt naar voren dat wereldwijd ongeveer twee derde van alle ondervraagde bedrijven in 2021 met een ransomware-aanval te maken kreeg. In Nederland bleek het percentage getroffen bedrijven echter veel hoger te liggen. In ons land gaf bijna drie kwart van de ondervraagde bedrijven aan in het afgelopen jaar door een ransomware-aanval te zijn getroffen.

Niet alle Nederlandse bedrijven hadden zich goed voorbereid op een mogelijke ransomware-aanval. Slechts iets meer dan een derde geeft aan dat zij hiervoor een cybersecurity-strategie hadden klaarliggen. Wereldwijd was dit ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven.

Nederlandse bedrijven betalen minder vaak

Een derde van de Nederlandse bedrijven ging met de hackers in onderhandeling over een oplossing van de aanval. Een vijfde betaalde daadwerkelijk ook losgeld. Dit is minder dan het globale gemiddelde. Wereldwijd betaalde een kwart van de ondervraagde getroffen bedrijven hackers losgeld.

Een ander positief gegeven in het onderzoek is dat Nederlandse bedrijven in totaal minder losgeld betaalden dan bedrijven uit andere landen. Gemiddeld maakten getroffen Nederlandse bedrijven 1,14 miljoen euro over aan de hackers. Het gemiddelde wereldwijde losgeldbedrag bedroeg dat 1,59 miljoen euro. Wel betaalden Nederlandse bedrijven gemiddeld een hoger afpersbedrag dan in internationaal opzicht. Het gemiddelde bedrag voor Nederlandse bedrijven lag op 678.000 euro per geval.

Overige conclusies

Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat veel bedrijven tegenwoordig cybersecurityverzekeringen afsluiten of bij het oplossen van een aanval een verzekeraar in de arm nemen. Iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven maakte bij een ransomware-aanval gebruik van de diensten van een verzekeraar.

Ook blijkt helaas nog steeds dat security bij veel bedrijven nog steeds een onderschoven kindje is. In 2021 investeerde iets meer dan de helft van de onderzochte bedrijven in cybersecurity. Iets minder dan de helft van de respondenten investeerde in goed gekwalificeerd security-personeel. Er is dus nog veel werk aan de winkel, zo beredeneert CrowdStrike.

Tip: Ransomware: hoe gevaarlijk is het en wat kan je ertegen doen?