2min

De cloudadoptie onder bedrijven groeide in het afgelopen jaar met 25 procent. Bijna driekwart van IT-organisaties draait het merendeel van hun workloads in de cloud. De snelste groeiers omarmen daarbij DevSecOps en securityautomatisering. Dat concludeert Palo Alto Networks in een recente survey.

Dit jaar geeft 70 procent van de ondervraagden aan het merendeel van hun workloads in de cloud te draaien. Een flinke stijging van vorig jaar. Volgens Palo Alto veranderde bijna elke organisatie de cloudstrategie naar aanleiding van Covid-19. Cloudadoptie groeit gestaag door.

Cloudsecurity

Daarnaast onderstreept het rapport dat organisaties met securityautomatisering veel bestendiger zijn tegen cyberaanvallen dan organisaties zonder automatisering. Organisaties met vergaande automatisering voelen zich tweemaal zo vaak zelfverzekerd over de beveiliging van de omgeving.

Organisaties die security integreren in softwareontwikkeling (DevSecOps) staan het sterkste in hun schoenen. Zij zijn zeven keer zo vaak zelfverzekerd over de beveiliging van de omgeving.

Het laatste betekent dat organisaties zonder automatisering en DevSecOps twijfelen aan hun bestendigheid. Er is een wil, maar niet altijd een weg. De meeste respondenten zien security als grootste obstakel bij cloudadoptie. Vergelijkbaar met vorig jaar, toen het rapport uitwees dat cloudsecurity de grootste aanleiding is voor vertragingen van cloudadoptie.

Het kan beter

Palo Alto Networks stelt een oplossing voor. De organisatie zocht een rode draad in de strategieën van respondenten die het snelste groeien in de cloud. Zij hebben een aantal eigenschappen in gemeen.

Allereerst formuleren de organisaties een heldere, begrijpelijke reden voor cloudadoptie. Ten tweede kiezen de organisaties voor een klein aantal diensten van een klein aantal leveranciers. Ten derde zijn de organisaties opvallend voorzichtig met geld: investeringen in security waren niet bijzonder hoog, maar strategisch en doelgericht. Tot slot ontwikkelen de organisaties hun cloudapps met geïntegreerde securityautomatisering en DevSecOps.

Tip: Datalekken worden groter – maakt het nog indruk?