2min

“Laat je niet interneppen” is de slogan achter een nieuwe overheidscampagne tegen phishing. Online misleiding probeert steeds meer in te spelen op persoonlijke situaties, blijkt uit recent onderzoek.

Online criminaliteit komt veel voor in Nederland: 2,2 miljoen Nederlanders werden er in 2022 slachtoffer van. Met name aankoopfraude kwam vaak voor: 8 procent van de totale bevolking zou dit vorig jaar hebben meegemaakt. Het blijken veelal jongeren te zijn die misleid werden: oplichters waren succesvol bij 21 procent van 15- tot 25-jarigen.

Advies

“Check de afzender en bij twijfel: swipe weg!” is het beknopte advies dat bij de overheidscampagne te lezen is. Gezien de grootschalige aard van online criminaliteit zal elke vorm van overheidscommunicatie welkom zijn. In ieder geval is er wel leergierigheid onder de Nederlandse bevolking, stelt Mara Verheijen, een van de auteurs van het onderzoek ‘Digitale vaardigheden van Nederlanders‘. “Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders behoefte hebben om meer te leren over hoe zij online oplichting kunnen herkennen en voorkomen.”

Criminelen slagen er vaak in om hun slachtoffers op te lichten door zich voor te doen als een bekende. Ook weet men veelal in te spelen op “menselijke karaktereigenschappen zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebberigheid, angst en onwetendheid om toe te slaan,” laat de Rijksoverheid weten.

Met “Laat je niet interneppen” hoopt de overheid een tegenwicht te bieden tegen online criminelen. Op laatjenietinterneppen.nl is er nog meer informatie beschikbaar.

Professionalisering

Inmiddels is er al veel bekend over het gevaar van phishing. Zo bleek uit onderzoek van KnowBe4 eerder dit jaar dat een derde van alle Europeanen zonder training voor phishing valt. Werknemers moeten daarom voorbereid worden op digitale bedreigingen zodat ze deze snel kunnen herkennen. Immers kan een enkele klik op een malafide link al voor problemen zorgen. Daarnaast is enkel een waarschuwing voor een externe e-mail niet voldoende.

Tip: ‘Zonder training trapt een derde van de Europeanen in phishing’