2min

Te snel klikken op een link is in de meeste gevallen de oorzaak van online fraude in Nederland. Dit concludeert ABN AMRO in een recent onderzoek. Meer tijd nemen voor een klik-beslissing kan veel ellende besparen.

Online fraudeurs willen hun slachtoffers graag verleiden zo snel mogelijk op een kwaadaardige link te klikken. Daarbij maken ze dankbaar misbruik van de menselijke eigenschap om in een urgente situatie direct en vanuit emotie te reageren. Een methode hierin is het voordoen als een bekende, omdat slachtoffers dan sneller geneigd zijn te reageren.

Emotie slechte raadgever

Uit het onderzoek van ABN AMRO blijkt dat zij vaak in het opzet slagen. Ongeveer 44 procent van de respondenten die het slachtoffer waren van online fraude geeft aan vooral uit een gevoel van emotie te snel te klikken. Daarnaast geeft 48 procent van de respondenten aan dat zij dit deden omdat ze graag snel wilden handelen. Daardoor was er geen tijd om te controleren op alarmerende signalen.

Meer geduld is een schone zaak

Meer geduld hebben is daarom een schone zaak, stelt de bank verder in het onderzoek. Van de getroffen respondenten geeft 55 procent aan dat als zij langer hadden gewacht, ze waarschijnlijk hadden doorgehad dat iets niet klopte. Als het kwaad eenmaal was geschied, ging 66 procent van de slachtoffers wel tot nader onderzoek over.

Online campagne

Meer bewustzijn hierover is daarom belangrijk vindt ABN AMRO. De bank is recent met een bewustwordingscampagne gestart rondom online fraude en het voorkomen van te snel klikken op links.

Vooral omdat hiermee veel leed kan worden bespaard, stelt de bank. Uit andere onderzoeken blijkt onder meer dat slachtoffers van online fraude vaak veel negatieve gevoelens hebben over hun vergissing. Ook bijvoorbeeld doordat hulpverleners in dit soort gevallen iets te vaak aan victim blaming doen en de schuld bij het slachtoffer zelf leggen.

Lees ook: NCTV: “Te weinig weerbaarheid voor toenemende digitale dreigingen”