Robots worden tegenwoordig niet meer alleen in de industrie gebruikt, ook de Nederlandse bouwsector gebruikt steeds meer robot-oplossingen. De komende jaren gaat dit marktsegment flink groeien, maar bouwbedrijven doen er goed aan de behoudende bedrijfscultuur hiervoor meer open te stellen.

Dat stellen experts van ABN AMRO. Bouwrobots, zoals slooprobots en 3D-betonprinters, winnen snel terrein op Nederlandse bouwlocaties. Volgens het onderzoek van de bouwmarktexperts groeit de markt voor dergelijke oplossingen tot 2030 met maar liefst 227 procent. Het vertegenwoordigt een investeringsomzet van ongeveer 306 miljoen euro.

Ongeveer acht op de tien bouwbedrijven willen in bouwrobots investeren. Vooral zal het hierbij gaan om het gebruik van drones. Ook is de markt voor slooprobots al bijna volwassen. Het gebruik van echte constructierobots is in Nederland nog beperkt.

Groeifactoren

Belangrijke aanjagers voor het toenemende gebruik van robots in de bouwsector zijn onder meer het verhogen van de arbeidsproductiviteit binnen de sector, het verbeteren van de veiligheid op de bouwplaatsen en het tegen gaan van kosten die ontstaan door gemaakte fouten in de diverse constructies. Ook kan het gebruik van robots bijdragen aan het tegengaan van het grote personeelstekort in de sector.

Daarnaast speelt vanzelfsprekend de verwachte groei van de bouwwerkzaamheden door het huidige woningtekort een rol. Bouwbedrijven verwachten dat zij met deze technologie hun projecten sneller kunnen realiseren. Een andere stimulans voor robotisering op de bouwplaats is dat bouwbedrijven nu eigenlijk al hun bouwprojecten standaard baseren op basis van software. Denk hierbij aan het gebruik van Building Information Management (BIM)-oplossingen.

Oplossen van belemmeringen

In het onderzoek geven de onderzoekers aan dat, voor het succesvol gebruiken van robots op de bouwplaats, wel nog een aantal mogelijke belemmeringen moeten worden weggenomen. De Nederlandse bouwsector kenmerkt zich bijvoorbeeld door een nog vaak behoudende bedrijfscultuur, weinig transparantie en nog weinig standaardisatie op het gebied van data en software.

Verder zien de experts van ABN AMRO graag dat de bouwsector op het gebied van het toepassen van robots op de bouwplaats meer met het onderwijs en kennisinstellingen gaat samenwerken. Hierdoor kan kennis over het gebruik van robots worden uitgebreid.

Achterstand inhalen

Tot slot geven de marktexperts aan dat de Nederlandse bouwsector op het gebied van robotisering wel bezig is met een inhaalslag, maar dat het nog veel beter kan. In Europees opzicht loopt Nederland nog flink achter bij landen als Duitsland en Zwitserland.

Nederlandse bedrijven doen er dan ook goed aan, ondanks de kleinere schaalgrootte, de nu nog behoudende bedrijfscultuur te veranderen. Ook moeten zij meer toegang krijgen tot durfkapitaal om in deze technologische vooruitgang te kunnen investeren.