1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Gebruikers van GitHub moeten snel 2FA activeren voordat deze per 19 januari 2024 verplicht wordt. Anders verliezen zij veel functionaliteit, zo geeft het ontwikkelaarsplatform aan.

GitHub waarschuwt zijn gebruikers die code toevoegen op GitHub.com om voor 19 januari 2024 two-factor authenticatie (2FA) te activeren. Deze vorm van security wordt per die datum door het ontwikkelaarsplatform verplicht gemaakt, schrijft Bleeping Computer op basis van een e-mail.

Wanneer gebruikers op dat moment nog geen 2FA gebruiken, wordt de functionaliteit van het codeplatform voor deze groep flink beperkt.

Oproep tot implementatie

Al halverwege 2022 kondigde het ontwikkelplatform aan dat deze vorm van security zou worden doorgevoerd. Inmiddels heeft het platform onlangs aan die gebruikers die deze vorm van security nog niet gebruiken een e-mail gestuurd waarin wordt opgeroepen dit zo snel mogelijk door te voeren.

Na de deadline blijven eerder geconfigureerde Personal Access Tokens, SSH-sleutels en apps wel werken. Maar wanneer gebruikers nieuwe willen aanmaken of de account settings willen veranderen, moeten zij 2FA voor de betreffende account aanzetten.

Twee vormen van 2FA zeer handig

GitHub biedt, naar behoefte van de eindgebruikers, verschillende soorten van 2FA-methodes, zoals security keys, GitHub Mobile, authenticatie apps (TOTP) en sms-berichten. Hierbij is het aanbevolen een combinatie van twee van deze methodes te gebruiken.

Vooral dit laatste is volgens GitHub ook zeer handig wanneer gebruikers mogelijk hun 2FA-credentials verliezen. Het ontwikkelaarsplatform is naar iegen zeggen dan mogelijk niet in staat de met 2FA beveiligde account te herstellen. Gebruikers zijn dan volledig afhankelijk van de recovery codes.