3min

GitHub Copilot moet programmeurs helpen om hun werk sneller te doen. Onlangs werd Copilot Chat algemeen beschikbaar gesteld, volgens GitHub een “kerndeel” van het eigen developerplatform.

Met Copilot Chat kan een programmeur in gesprek met een AI-assistent om onder meer code naar een andere programmeertaal om te zetten, documentatie te schrijven en fouten op te sporen. Volgens GitHub is het aan de gebruiker om te bepalen wat men ermee wil doen.

Als deel van het Copilot X-initiatief was Chat al langer bekend. Een aantal “Copilot X-features” werden in 2023 verder uitgediept als aanvulling van het bestaande GitHub Copilot, dat sinds 2021 als “AI pair programmer” gepositioneerd is. Het kost 10 dollar per maand of 100 dollar als het per jaar wordt afgenomen.

Dat blijkt een succesvol verdienmodel te zijn, want GitHub Copilot zou het eerste generatieve AI-product zijn dat 100 miljoen dollar per jaar genereert.

Verschillende verwachtingen

De doelstelling van GitHub Copilot is dus om een ‘pair programmer’ te zijn, een AI-assistent die een betekenisvol deel van de werkzaamheden wegneemt of versnelt. Op het internet valt genoeg te lezen over de daadwerkelijke gebruikerservaring. Die reacties laten zien dat er sterk uiteenlopende verwachtingen bestaan van de tool. Dat is niet al te verrassend, aangezien GitHub zelf niet heel specifiek definieert waar Copilot in uitblinkt. Het ondersteunt allerlei programmeertalen. Ook kan de tool het schrijven van documentatie, iets waar veel organisaties tekortschieten, vergemakkelijken.

Hoe dan ook zijn de resultaten van Copilot wisselvallig. Daar waar de ene gebruiker alleen maar meer tijd kwijt is aan het oplossen van bugs in AI-gegenereerde code, vindt de ander reusachtige tijdsbesparingen. Opvallend daarbij is dat de positieve reacties veelal niet al te ambitieuze doelstellingen voor ogen lijken te hebben.

Zo stelt een programmeur op Reddit dat men meer dan twee keer zo snel werkt dan voorheen omdat Copilot in feite “een geavanceerde autocomplete” is, “niet iets dat de code voor mij uitvindt”. Dat is precies een punt dat critici eveneens aanhalen.

Drew DeVault, CEO van GitHub-alternatief SourceHut, stipt aan dat Copilot niets nieuws uitvindt. De tool kan zelfs de exacte code waarop het getraind is herhalen, dat veelal afkomstig is van open-source projecten die dergelijke reproductie niet zomaar toestaan. Daarmee overschrijdt GitHub volgens DeVault de grenzen van de gestelde open-source licenties. Zo blijkt dat niet alleen de werkzaamheid, maar ook de manier waarop Copilot ontwikkeld is, tot ergernis leidt.

Chat is meer van hetzelfde, maar veiliger en accurater

Naar alle waarschijnlijkheid zal Copilot Chat weinig meningen doen veranderen. Zo was de chat-functie al in bètavorm beschikbaar voor een beperkt aantal gebruikers, dus het is niet geheel nieuw. Wel zorgt de algemene lancering ervoor dat organisaties de tool met een enkel vinkje open kunnen stellen voor gebruik bij hun development-teams. Het grote voordeel daarbij is dat programmeurs binnen de eigen IDE kunnen blijven en alsnog met een chatbot hun code kunnen verfijnen.

Eerder gold ChatGPT als een mogelijk alternatief hiervoor, maar dat kent wat haken en ogen. Zo is het niet aan te raden om bedrijfsinformatie naar die chatbot door te spelen, aangezien OpenAI er dan in potentie toegang tot heeft. Daarnaast heeft ChatGPT geen toegang tot de documentatie van de organisatie in kwestie en levert het generieke antwoorden op. GitHub Copilot Chat dient juist context-aware te zijn, zodat het code genereert die op dezelfde wijze geconstrueerd is als de bestaande code base.

Kortom: er zijn veel voordelen aan GitHub Copilot Chat, dat nu voor veel meer gebruikers toegankelijk is. Wie anders bij ChatGPT had aangeklopt, heeft nu toegang tot een zinniger en veiliger alternatief. Wie echter met de bestaande GitHub Copilot-tools al tegen problemen aanliep, zal uiteindelijk moeilijk te overtuigen zijn. Immers blijft de onderhuidse technologie hetzelfde als voorheen, met alle voor- en nadelen. Wel laat de vrije invulling van GitHub zien hoe behendig de tool kan zijn. Het is enkel de vraag of de eindgebruiker verwachtingen heeft die Copilot Chat kan waarmaken.

Lees ook: GitHub maakt 2FA binnenkort verplicht; snel activeren gewenst