2min

De overheid moet het bedrijfsleven actiever helpen bij de strijd tegen cybercrime, vindt Orange Cyberdefense Nederland.

Orange Cyberdefense wijst daarbij op de impact van cyberaanvallen op de economische stabiliteit en de maatschappelijke orde. Het bedrijf is van mening dat de sleutel ligt in het beter wapenen van bedrijven tegen dreigingen en niet zozeer op een verbod of belasting. “De overheid beschikt echter over andere effectieve middelen”, stelt Matthijs van der Wel-ter Weel, strategisch adviseur bij Orange Cyberdefense Nederland.

Drie concrete maatregelen

Een nieuw kabinet dat Rutte IV moet vervangen, kan wat Van der Wel-ter Weel betreft een aantal effectieve maatregelen nemen. Hij ziet wel wat in het ondersteunen van investeringen door bedrijven in cybersecurity, zoals dat nu ook gebeurt bij fysieke kapitaalgoederen en duurzame initiatieven. De strategisch adviseur van Orange Cyberdefense stelt voor dat het toekomstig kabinet onderzoekt of securityoplossingen kunnen vallen onder de investeringsaftrek. Securitydiensten die nu nog als operationele kosten worden gezien zouden wat hem betreft eveneens in aanmerking moeten komen.

Ook ziet Orange Cyberdefense wat in het onder de loep nemen van belastingkredieten. Momenteel is het stelsel zo geregeld dat deze kredieten zich richten op doelen als economische groei, duurzaamheid en werkgelegenheid. “Inmiddels is er echter een nieuw, urgent aandachtspunt: digitale veiligheid. Cyberaanvallen vormen een toenemende bedreiging voor bedrijven en burgers, en het is cruciaal dat we hier proactief op reageren”, aldus Van der Wel-ter Weel. Daarom pleit hij voor belastingkredieten voor bedrijven die investeren in securitydiensten.

Een derde optie die het nieuwe kabinet in de optiek van Orange Cyberdefense kan overwegen, is verlaging van het btw-tarief. “Een verlaging van het btw-tarief verbetert de cashflow, doordat bedrijven de btw niet langer voor hoeven te schieten. Hier zijn vooral kleine ondernemers mee geholpen. Daarnaast geeft de overheid het signaal af dat cybersecurity cruciaal is”, concludeert het de securityleverancier.

Tip: Is 2,5 miljard euro genoeg om ASML in Nederland te houden?