OPTA, De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft sinds 1 oktober 2009 meer dan 19.000 klachten over spam ontvangen, waarvan meer dan de helft een gevolg is van spam gericht op bedrijven.

Sinds 1 oktober 2009 is de nieuwe telecommunicatiewet van kracht en is het verboden om ongevraagd elektronische berichten (bijv. telefoon en email) van commerciële, ideële of charitatieve aard naar bedrijven te sturen. Voor burgers bestonden al langer(2004) maatregelen om spam tegen te gaan.

Sinds de invoering van het spamverbod is het aantal verzonden spamberichten, vanuit Nederland, aan consumenten met 85% gedaald. Van de in totaal 19.135 ingediende klachten waren meer dan 10.000 klachten een gevolg van spam aan een zakelijk adres. Het aantal klachten is verdriedubbelt vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De toezichthouder geeft aan de klachten te onderzoeken en sancties op te leggen bij overtredingen. OPTA is bevoegd om spammers een officiële waarschuwing te geven of een boete welke op kan lopen tot 450.000 euro.