1 min

Tags in dit artikel

, , ,

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de ICT-problemen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan binnen de overheid. Het onderzoek zal op zijn vroegst pas na mei 2012 plaatsvinden. Er zal onder andere gekeken worden naar de veiligheid en privacy van overheidssystemen.

Op zijn vroegst zal het onderzoek naar de ICT-problemen dus pas in juni starten aangezien er niet genoeg financiële en organisatorische capaciteit is. Dat komt omdat er momenteel al een onderzoek loopt naar het Nederlandse klimaat-en energiebeleid en naar de woningmarkt. Verwacht wordt dat deze onderzoeken komende maand worden afgerond.

Het onderzoek naar de ICT-problemen is ingediend door SP Kamerlid Sharon Gesthuizen en CDA Kamerlid Ger Koopmans. Gesthuizen pleit al langer voor een parlementair onderzoek naar aanleiding van de vervalste beveiligingscertificaten van DigiNotar. Hackers waren destijds in staat om overheidswebsites af te tappen.

Het blijkt dat meerdere overheidsprojecten van rijksoverheid en de gemeenten falen. Zo vallen de kosten vaak hoger uit dan de vooraf opgestelde begroting en worden projecten soms zelfs niet afgerond. Inmiddels heeft het rijk een openbaar digitaal dashboard opgezet waarmee de kosten inzichtelijk worden gemaakt. Dit weekend nog heeft waterschappen aangekondigd het contract met dienstverlener Logica op te zeggen. Voorafgaand heeft zich een ICT-fiasco voorgedaan waarbij de schade kan oplopen tot 25 miljoen euro.