Overheden bieden bijna alle diensten digitaal aan, maar toegankelijkheid blijft achter

Overheden bieden bijna alle diensten digitaal aan, maar toegankelijkheid blijft achter

De meeste Europese overheden zijn op dit moment goed gedigitaliseerd. 86 procent van de diensten hebben een digitale variant. In het online aanbod vergeten overheden wel alle inwoners te bedienen. De meerderheid van de websites voldoen namelijk niet aan alle criteria voor een toegankelijke website.

De criteria waarop de toegankelijkheid van online overheidsdiensten werd gemeten, zijn afkomstig uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Meer dan zes op de tien websites (65%) voldoet niet aan de acht criteria uit deze richtlijnen.

Het onderzoek erkent daarentegen wel dat overheden online diensten ontwerpen met de gebruiker in gedachte. Daar doelt het onderzoek voornamelijk op diensten die ook een mobielvriendelijke variant hebben. Meer dan negen op de tien websites is aangepast voor dit formaat, een sterke vooruitgang tegenover 2017 toen er met een cijfer van 60 procent nog veel ruimte bleek te zijn voor verbetering.

Deze resultaten komen uit het eGovernment Benchmark-rapport van Capgemini. De digitalisering van Europese overheden wordt hiervoor jaarlijks opgevolgd. Dit jaar lagen ongeveer 15.000 diensten onder de loep.

Samenwerking EU-landen verbetert

Een ander punt waarop het onderzoek de Europese overheden prijst, is dat de diensten ook steeds beter bereikbaar worden voor inwoners die in een ander Europees land wonen. De bereikbaarheid gaat in andere woorden over de grenzen. Het gaat om een verbetering van 59 punten naar 66 punten. In absolute cijfers blijkt er op dit vlak toch nog voldoende ruimte voor verbetering te zijn, 44 procent van de diensten is nog niet toegankelijk buiten de landsgrenzen.

De EU wenst met de Interoperable Europe Act verbetering aan te brengen in dit percentage. Het gaat om een onderdeel van de digitale ambities die inhouden dat overheden van Europese lidstaten tegen 2030 volledig online vertegenwoordigd moeten zijn. De wet werd eerder dit jaar aangenomen en lidstaten zijn sinds dit jaar verplicht het framework voor de samenwerking met andere EU-landen te volgen.

Nederland scoort bovengemiddeld

De online veregenwoordiging van de Nederlandse overheid is zeer hoog. In het algemeen wordt een score van 85 punten uitgedeeld, waar het gemiddelde van Europa nog op 76 punten ligt.

Eén zeer duidelijk verbeterpunt is het informeren van gebruikers over de verzameling van persoonlijke informatie. In de onderzochte Nederlandse diensten werd dit geen enkele keer getoond. Daarnaast wordt er net onder het gemiddelde gescoord (54% versus 56%) over de toegankelijkheid van diensten voor personen die niet in Nederland wonen.

Lees ook: Nederlandse overheid investeert meer in cyberweerbaarheid

België scoort gemiddeld

De digitale diensten van de Belgische overheden liggen in lijn met het gemiddelde van Europa. Een totaalpunt van 78 punten wordt uigedeeld, wat in lijn ligt met het gemiddelde van 76 punten.

De websites blijken onder het gemiddelde te scoren op vlak van transparantheid. Het proces van de dienstlevering en het proces van het dienst-design scoren maar net voldoende, met respectievelijk 53 procent en 58 procent. Beide zitten onder het Europese gemiddelde.

Het rapport toont in het algemeen dat Europese overheden vooruitgang boeken in digitalisering. In de volgende fase zal moeten worden nagedacht hoe de toegankelijkheid nog verbetert, zodat alle inwoners digitaal terechtkunnen. Nederland scoort bovengemiddeld op digitale vertegenwoordiging maar schiet tekort in transparantie over gegevensverzameling, terwijl België in lijn ligt met het Europese gemiddelde maar verbetering nodig heeft op het gebied van transparantie.

Tip! W3C zet nieuwe aanbevelingen uit voor het bouwen van een toegankelijke site