2min Security

‘Helft van alle datalekken wordt niet onderzocht’

Het College Bescherming Persoongegevens (CBP) zal slechts een deel van alle gemelde datalekken kunnen onderzoeken. Dit stelt Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. Het College Bescherming Persoongegevens zal in de toekomst namelijk te kampen hebben met een tekort aan mankracht.

‘Helft van alle datalekken wordt niet onderzocht’Het College Bescherming Persoonsgegevens zal hiermee te maken krijgen wanneer het verplicht wordt om melding te maken van een datalek. Teeven verwacht dat, wanneer de nieuwe regeling van kracht is, zo’n 66.000 meldingen binnen te krijgen. Om deze allemaal te onderzoeken komt het College Bescherming Persoonsgegevens simpelweg mankracht en geld tekort. Hierdoor zal een groot deel van de meldingen ongemoeid moeten blijven.

In een deel van deze niet onderzochte gevallen is er volgens Teeven geen reden tot onrust. De Minister denkt dat er bij een groot deel van deze gevallen geen verdere aanleiding geeft tot onderzoek of maatregelen. De risicogevallen worden er door het College Bescherming Persoonsgegevens wel uitgepikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een risicogestuurde aanpak.

Volgens velen is de nieuwe maatregel die het verplicht maakt om een datalek te melden nu vrij zinloos. Teeven legt dit in eerste instantie bij het College Bescherming Persoongegevens neer. Die zou nooit eerder hebben aangegeven te kampen met een tekort aan mankracht. De Minister zou pas laat te horen hebben gekregen dat het College Bescherming Persoonsgegevens nu al een deel van de meldingen op de plank moet leggen. Er wordt dan ook druk gezocht naar een financiële oplossing die deze problemen op kan lossen.

Bron:WebWereld