2min

De inlichtingendienst NSA verwerkt per dag 200 miljoen tekstberichten, die worden ook alle worden opgeslagen, ongeacht van wie ze zijn. Uit de tekstberichten kunnen onder andere sociale netwerken worden in kaart worden gebracht, alsook geldtransacties en namen.

De inlichtingendienst Amerikaanse National Security Agency (NSA) verzamelt dagelijks wereldwijd miljoenen tekstberichten. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in wiens interactie meegekeken wordt. Dit blijkt uit een rapport van The Guardian.

Hiervoor maakt de NSA gebruik van een speciaal programma genaamd Dishfire. Dit programma verwerkt bijna 200 miljoen SMS-berichten die over de hele wereld worden verstuurd. Dit maakt The Guardian op uit documenten van klokkenluider Edward Snowden. Hieruit blijkt dat het programma verder gaat dan bestaande surveillance doelen en "alles verzamelt wat het kan krijgen". De NSA heeft op deze manier onder andere toegang tot "de reisplannen van mensen, contactboeken en financiële transacties van mensen die niet worden verdacht van illegale praktijken."

Behalve het Dishfire-programma zou NSA ook een programma met de naam Prefer ontwikkeld hebben. Dit programma analyseert de berichten automatisch, waardoor informatie al uit de berichten gehaald kan worden. Op deze manier hoeft niet alles gelezen te worden door agenten van de dienst. Uit het rapport van The Guardian blijkt dat dit programma per dag:

  • Meer dan 5 miljoen meldingen van gemiste gesprekken analyseert, waardoor een beeld gecreëerd wordt van de sociale kringen van personen.
  • Ongeveer 1,6 miljoen meldingen vindt van telefoons die de grens over gaan. Hierdoor weet de NSA waar mensen zich bevinden.
  • Meer dan 110.000 namen achterhaalt, onder andere van elektronische business-kaartjes. De NSA heeft ook de mogelijkheid om de plaatjes op de kaartjes op te slaan.
  • Meer dan 800.000 financiële transacties voorbij ziet komen.

The Guardian heeft de NSA benaderd voor een reactie. De woordvoerder van de NSA geeft aan: "Zoals we al eerder hebben aangegeven, kloppen de aantijgingen dat de NSA willekeurig en zonder grenzen gegevens verzamelt niet. De activiteiten van de NSA zijn geconcentreerd en specifiek ingezet tegen, en alleen tegen, buitenlandse doelen, als reactie op noodzakelijke informatie."

Ook het Engelse GCHQ blijkt gebruik te maken van Dishfire. Deze partij wilde echter geen reactie geven op de beweringen. De inlichtingendienst gaf enkel aan dat de werkzaamheden "uitgevoerd worden volgens een strikt juridisch en politiek framework, wat ervoor zorgt dat onze activiteiten geautoriseerd, noodzakelijk en proportioneel zijn."

Naar verwachting zal President Obama vandaag veranderingen aankondigen in de bedrijfsvoering van de NSA. Dit gebeurt op basis van aanbevelingen vanuit een onderzoek van een panel. Dit panel is door de president in leven geroepen, nadat oud-NSA’er Edward Snowden geheime documenten van de inlichtingendienst bekendmaakte. Dit panel heeft aangeraden om een striktere standaard te maken voor het zoeken van data door de NSA en om een derde partij aan te stellen, die verantwoordelijk zal zijn voor het opslaan van de achterhaalde gegevens.