Abonneer je gratis op Techzine!

Het gebruik van Linux voor zakelijke toepassingen is de afgelopen jaren fors gestegen volgens een onderzoek van MarketCap. Momenteel gebruikt 5,4 procent van de bedrijven Linux. In maart 2001 gebruikte 1,3 procent van de bedrijven een bestands- of webserver met Linux. Eind vorig jaar was dit percentage gestegen tot 5,4 procent.

Volgens de marktvorser groeit het gebruik van Linux-servers wel minder hard dan eerder werd verwacht. De laatste vier maanden van 2003 trok de groei wel weer aan, constateren de onderzoekers.
Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers Linux gebruiken als bestands-, print- of webserver. Ook de bovenkant van het midden- en kleinbedrijf (100 tot 150 werknemers) maakt relatief veel gebruik van Linux.
MarketCap constateert dat Linux inmiddels ‘overal serieus aanwezig’ is en dat dit open-sourcebesturingssysteem een duidelijke positie heeft binnen de (Nederlandse) zakelijke markt.