Abonneer je gratis op Techzine!

Vanaf vandaag is de vernieuwde website van de Postbank (www.postbank.nl) live. De vernieuwde site kenmerkt zich door heldere navigatiestructuur en verbeterde laadsnelheid. De nieuwe site sluit aan bij de nieuwste generatie websites die vooral gericht is op gebruiksvriendelijkheid. Door duidelijk en helder te communiceren, wil de Postbank haar dienstverlening via internet nog verder verbeteren.

Door de sterke groei van internetgebruik worden nieuwe eisen gesteld aan dit medium. Zo wordt internet steeds vaker gebruikt om informatie te krijgen, service te vragen, te bankieren en online producten te kopen. Dit vraagt om verbetering en vereenvoudiging van de dienstverlening via internet.

De opmaak en navigatie van de vernieuwde site wordt gekenmerkt door eenvoud en helderheid, zoals de opzet van het hoofdmenu en het gebruik van specifieke productkleuren. De verschillende manieren om de Postbank te benaderen (email, telefoon, adviseur aan huis) zijn meer geïntegreerd dan voorheen. De klant kan zelf bepalen hoe hij informatie opvraagt en advies krijgt. Bijna ieder product, zoals een Internetspaarrekening, hypotheekadviesgesprek of een reisverzekering, is online aan te vragen. Ook zijn er diverse rekenmodules om zelf berekeningen te maken zoals de maximale hypotheek- en de pensioengatberekening.