Een bank in Nieuw-Zeeland gaat klanten vanaf volgend jaar verplichten om Windows Vista te draaien. Indien de klant dit niet doet zal deze zelf aansprakelijk worden gesteld in het geval van fraude of geplunderde rekeningen.

Dit is mogelijk dankzij een nieuwe wet in Nieuw-Zeeland. In die wet staat dat een gebruiker zelf verantwoordelijk is voor een goed beveiligde computer. Aangezien Microsoft vanaf volgend jaar waarschijnlijk de ondersteuning voor Windows XP stopt, ziet de bank Windows XP als een niet veilige computer. Als een klant dan de dupe wordt van phishing zal deze zelf aansprakelijk worden gesteld en niet de bank zoals nu het geval is.

Op dit moment moet de klant na misbruik de bank toegang geven op zijn computer. Zo kan de bank kijken of het probleem bij de gebruiker ligt. Indien deze geen toestemming daarvoor geeft wordt de claim geweigerd. In de regels van de bank staat namelijk "De aansprakelijkheid voor schade door ongeautoriseerd internetbankieren ligt bij de klant als die een computer en besturingssysteem zonder beveiligingssoftware en recente updates gebruikt, of geen maatregelen heeft genomen de laatste updates te installeren."

Mogelijk versoepelt de bank deze regel nog aangezien de Nieuw-Zeelandse vereniging van banken deze regel te hard vind. Als het aan hun ligt is de klant alleen aansprakelijk als er sporen zijn van moedwillige fraude, waar de gebruiker zelf dus bij betrokken is.