Abonneer je gratis op Techzine!

Panda heeft onderzoek gedaan naar het aantal spamberichten binnen organisaties. Hieruit blijkt dat deze ratio weer ouderwets hoog zijn. Er zijn drie verschillende sectoren die wel erg hoog presteren, dat zijn de auto-industrie , de elektrotechnische sector en de overheid. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat slechts 0,11 procent van alle e-mails geen spam betreft.

Hiervoor heeft Panda 867 bedrijven in de gaten gehouden de afgelopen drie maanden. Het beveiligingsbedrijf heeft het e-mailverkeer van deze bedrijven, afkomstig uit elf verschillende sectoren, verdeeld over tweeëntwintig landen, in de gaten gehouden. In totaal zijn 503 miljoen e-mailberichten geanalyseerd om te kijken of alle sectoren evenveel spam en e-mailgerelateerde malware ontvingen.

Daaruit bleek dat met name de auto-industrie, de elektrotechnische sector en overheidsinstanties het doelwit zijn van spam en malware. In de auto-industrie is 99,89 procent van alle ontvangen e-mail ofwel spam, ofwel besmet met malware. De toeristische industrie scoorde het laagste percentage. Hier is ruim 87 procent van alle e-mail besmet met malware of spam.

Luis Corrons, Technisch Directeur PandaLabs, het malware-analyse en detectielaboratorium van Panda Security: "We waren benieuwd of er verschillen zitten in infectieratio’s van spam en e-mailgerelateerde malware binnen verschillende sectoren. We waren verrast dat er maar liefst 12 procent verschil zit in de infectieratio van meest en minst geïnfecteerde sectoren."

Een ander deel van het onderzoek spitste zich toe op onderwerpkeuze van spamberichten. In de onderzochte sectoren zijn hier geen grote verschillen aangetroffen. In 68 procent van de gevallen betrof het spam over farmaceutische producten. In mindere mate wordt malware gestuurd over replicaproducten (18 procent) en malware met seksuele content (11 procent). Hierdoor lijkt er op dit gebied maar weinig te veranderen, de mailtjes over farmaceutische producten blijven binnenstromen.