min

Tags in dit artikel

, ,

De OPTA geeft Abor Creative C.V. en zijn gevolmachtigde een boete van 550.000 euro voor het ongevraagd versturen van betaalde sms-berichten. Het bedrijf verstuurde achtergronden voor je telefoon, via zogenaamde sms-shortcodes.

Er werden ongevraagd achtergronden voor je telefoon verzonden door Abor Creative C.V. Dit werd gedaan via de zogenaamde sms-shortcodes, een nummer voor het aanbieden van sms-diensten. Per ontvangen bericht betaal je aan je netwerkaanbieder. Echter hadden deze berichten geen afmeldmogelijkheid, zo hebben veel consumenten diverse afbeeldingen ontvangen zonder dat zij hier op zaten te wachten. Abor krijgt een boete van de OPTA voor het versturen van minimaal 550.000 sms-berichten in de zomer van 2008.

De OPTA heeft vastgesteld dat er sprake is van herhaalde overtredingen van het spamverbod. Het bedrijf was zich er ook van bewust dat zij sms-berichten verstuurden die niet voldeden aan de regels, aangezien de OPTA reeds in 2004 twee spamboetes oplegde aan Stichting Yellow Monday. De gevolmachtigde van Abor was hier destijds bestuurder.

Sinds mei 2004 is er een spamverbod van kracht, deze verbiedt het sturen van spam naar een natuurlijk persoon. Sinds 1 oktober jongstleden is het verbod uitgebreid, nu zijn alle consumenten en bedrijven beschermd tegen spamberichten. In de periode tussen mei 2004 en maart 2011 zijn er bijna 110.000 spamklachten ontvangen op een website die hiervoor in het leven is geroepen. Naar aanleiding hiervan zijn 6 dwangsommen en 20 boetes, met een waarde van bijna 1,9 miljoen euro, door de OPTA uitgedeeld.