Abonneer je gratis op Techzine!

Afgelopen januari is KPN flink in de fout gegaan doordat een KPN-medewerkers een configuratie fout had gemaakt in de mailserver die de e-mail afhandelt voor de Gemeente Amsterdam. Door deze fout konden verschillende onderdelen van de Gemeente Amsterdam twee dagen lang geen e-mail ontvangen.

De fout die de KPN-medewerker maakte was dat hij de mailserver als ‘test’ had geconfigureerd. Hierdoor werden alle binnenkomende e-mails automatisch verwijderd. Tot overmaat van ramp kregen de mensen die een e-mail stuurde naar de Gemeente Amsterdam geen melding dat hun e-mail niet was aangekomen. Waardoor deze in de veronderstelling waren dat ze nog wel antwoord zouden ontvangen van de gemeente.

De Gemeente trok echter niet meteen aan de bel omdat men in de veronderstelling stelling was dat de e-mail wel werd ontvangen en verzameld maar niet werd afgeleverd bij de cliënts. Iets wat vaker schijnt voor te komen.

Uiteindelijk werd na twee dagen geconstateerd dat alle e-mail was geweigerd en het onmogelijk was om deze e-mails nog te achterhalen. KPN kon op basis van de logfiles van de mailserver wel achterhalen welke mensen allemaal een e-mail hadden gestuurd naar de gemeente Amsterdam. Deze mensen hebben inmiddels allemaal een bericht ontvangen dat hun e-mail niet is aangekomen en ze deze nogmaals moeten verzenden.

Voor zowel de KPN als de Dienst ICT bij de gemeente Amsterdam is dit opnieuw een deuk in hun reputatie.