Apple heeft besloten om het woord gratis te schrappen uit de App Store, bij alle apps die gratis zijn of werken volgens het freemium-model waarbij je in-app aankopen kan doen, staat niet langer een knop met het woord "gratis", maar met het woord "download".

Apple komt tegemoet aan de kritiek van verschillende gebruikers, maar belangrijker aan de kritiek van de EU. De EU heeft kritiek geuit op het gebruik van het woord gratis, omdat bij veel apps die gratis zijn te installeren er vervolgens op wordt aangedrongen om in-app aankopen te doen.

Apple heeft bij alle apps waarvoor niet betaald hoeft te worden om ze te installeren het woord "gratis" vervangen door "download". Bij betaalde apps staat nog steeds de prijs in de knop. Apple maakt dus geen onderscheid tussen echte gratis apps en freemium-apps waarbij in-app aankopen mogelijk zijn, zoals sommige media foutief melden. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat een ontwikkelaar van een gratis app na het installeren van de app nog kan besluiten om alsnog in-app aankopen toe te voegen middels een update.

Het enige verschil is dat er bij de freemium-apps een klein tekstregeltje is opgenomen, waarin staat dat in-app aankopen mogelijk zijn.