5min

Intuo is recent overgenomen door het grote Unit4. Intuo is een SaaS-applicatie waarmee managers hun werknemers beter kunnen inzetten en beoordelen. Werknemers hebben op hun beurt meer inzicht in deze processen en kunnen ook (anoniem) aan de bel trekken indien nodig.

Op zich is Intuo een redelijk opvallende overname. Unit4 had een soortgelijke SaaS-applicatie ook zelf kunnen ontwikkelen. Toch kiest Unit4 voor een overname omdat het gelooft in wat het bedrijf doet, de hele filosofie anders is dan veel bedrijven gewend zijn en die filosofie moet behouden blijven.

Als we Intuo ontleden gaat het grotendeels om transparantie en heldere doelstellingen. Op de gemiddelde verjaardag hoor je regelmatig voorbijkomen dat “mijn manager maar wat doet, hij wil alles”. Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt en als ze al gemaakt worden dan zijn ze niet te begrijpen. Hierdoor verdwijnt de wil bij werknemers om ergens energie in te steken en mee te doen aan een project.

Het engagement bij werknemers is heel belangrijk, maar dat is niet zo makkelijk voor elkaar te krijgen. Dat vraagt om andere disciplines, transparantie, onderzoek en beoordelingen. Dit alles op een manier waarbij het bedrijf en het personeel er continu voordelen uit halen. Een compleet andere bedrijfscultuur, dat claimt Intuo ontwikkeld te hebben.

Managers worden coaches en alles wordt gemeten

Als we Intuo op basis van de screenshots en video’s op de website heel plat moeten uitleggen, dan is het een soort geavanceerde taakplanner voor projecten gekoppeld aan een enquêtesysteem. Dat is natuurlijk wat te kort door de bocht, maar het zorgt ervoor dat er data beschikbaar komt over iedereen zijn prestaties en er openheid komt in doelstellingen, zodat doelen haalbaar zijn en mensen met talent zich beter kunnen ontwikkelen.

Projectmatig werken

Het idee achter Intuo is dat bedrijven projectmatig gaan werken. Alles wat gerealiseerd moet worden, wordt als project aangemaakt en vervolgens wordt er een team gemaakt dat het project gaat uitvoeren. Elk teamlid heeft bepaalde kennis en taken die belangrijk zijn om het project tot een goed einde te brengen. Als een project is afgerond kunnen teamleden elkaar beoordelen. Mocht het nodig zijn dan kunnen teamleden ook (anoniem) een melding maken bij hun coach. Denk daarbij aan: “We zijn nu halverwege het project maar Peter heeft nog niks gedaan”.

Uiteindelijk geeft deze benadering veel inzicht in hoe projecten worden uitgevoerd, wie wat voor zijn rekening neemt en wie waar goed in is. Hierdoor wordt talent binnen een bedrijf ook herkend en kan het bedrijf dat belonen. Zo wordt het talent ook behouden. Als het niet wordt herkend is de kans groot dat mensen van baan gaan wisselen.

Een ander voordeel is dat je op basis van data uit het verleden kan zien wie waar goed in is. Dit komt van pas bij het maken van nieuwe projectgroepen, zodat je weet hoe het team het best kan worden samengesteld.

Duidelijkheid in targets

Bij veel bedrijven is er te weinig duidelijkheid in de targets die van hogerhand worden opgelegd. Vaak wil een bedrijf 130 procent van het jaar ervoor. Of als de target vorig jaar niet gehaald werd, wordt er 10 procent bovenop gedaan. Targets gaan vaak vooral omhoog en werknemers snappen het achterliggende plan niet. Dit is een van de meest gehoorde frustraties en die moet je dus zien weg te nemen.

Intuo is van mening dat targets ten eerste haalbaar moeten zijn. Als werknemers hun targets als onhaalbaar zien, dan zijn ze op voorhand al gedemotiveerd. Dat zorgt eerder voor slechtere dan voor betere resultaten. Daarnaast is het goed als targets kunnen worden vastgesteld in overleg met werknemers, of als ze er in elk geval hun mening over kunnen geven. Sommige werknemers zullen zich wel laten horen als ze het er niet mee eens zijn, anderen hebben hier meer moeite mee.

Werknemers een stem geven

Het is dus belangrijk om mensen een stem te geven. Veel organisaties doen dit al door eens per maand, kwartaal of jaar een enquête te houden onder personeel over uiteenlopende onderwerpen. In de basis is dat volgens Intuo een goed idee, maar in de praktijk doen bedrijven dit vaak een tot drie keer per jaar. Dat is veel te weinig. Je krijgt dan namelijk enquêtes met 50 zeer algemene vragen waar mensen niet echt hun ei in kwijt kunnen. Het kan ook zo zijn dat de werknemers een hoop zaken alweer vergeten zijn of dat er niet gevraagd werd naar de zaken.

Intuo stelt dat er een continue stroom aan enquêtevragen moet zijn, maar dan niet elke week 50 vragen. In plaats daarvan kunnen tijdens een project gewoon vragen gesteld worden. Dit kan uiteenlopen van; Hoe vordert het project? Zijn er onvoorziene uitdagingen? Hoe is de chemie van het projectteam? In drie vragen krijgt een manager (coach) een heel goed beeld hoe het met een project gaat en of er wellicht spanningen zijn op de werkvloer.

Om te voorkomen dat dit een soort eenrichtingsverkeer wordt, werkt het ook andersom. Werknemers kunnen de gestelde vragen beoordelen en hierop reageren. Ze kunnen bijvoorbeeld stellen dat ze een gestelde vraag niet goed vinden, dat die verder uitgesplitst moet worden of dat die niet de lading dekt van een project. Hierdoor ontstaat er een conversatie waar een goede coach zijn voordeel mee doet, door bijvoorbeeld de vragen aan te passen. Zo ontstaat er meer respect over en weer en gaat het hele bedrijf meer als een team opereren in plaats van dat de hiërarchische structuur wordt benadrukt.

Openheid en emotionele betrokkenheid zorgt voor betere resultaten

Intuo stelt dat als bedrijven op deze manier werken en intern communiceren, werknemers zich meer betrokken voelen. De emotionele betrokkenheid bij een bedrijf zorgt ervoor dat het personeel net een stapje harder loopt of meer wilt zetten. Dat resulteert uiteindelijk in betere resultaten voor het bedrijf.

Verder is talentbeheer vandaag de dag extreem belangrijk. Als er nieuwe mensen in het bedrijf komen die extreem goed zijn in hun werk, dan is het zeer belangrijk dat te kunnen herkennen en belonen. Mensen die tegen hun plafond aan zitten, niet verder kunnen groeien en niet het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen, vertrekken naar de volgende baan waar meer uitdaging is.

Intuo laat hiermee zien dat zaken anders kunnen door middel van de SaaS-oplossing. De vraag is natuurlijk of het voor elk bedrijf werkt. Of de bedrijfscultuur zover is om te vormen, dat managers en werknemers hier achter gaan staan. Als niemand bereid is de enquêtes te beantwoorden, te reageren op vragen, of elkaar te beoordelen, dan is de kans op succes erg klein. Wel is het een interessant model dat bedrijven kunnen overwegen en gezien het HR-portfolio van Unit4 misschien toch niet zo’n gekke overname.