4min

Op Techzine gebruiken we regelmatig afkortingen zonder daarbij extra toelichting te geven. BI is er daar één van, oftewel Business Intelligence. Daarmee heb je niet een compleet beeld van wat de kracht van BI nou precies is. Omdat deze technologie zijn succes meer en meer aantoont, wilden we wel eens zicht krijgen op BI in de praktijk. We besloten in gesprek te gaan met Geertjan Woltjes, die als COO van Quooker nu al een tijdje Qlik gebruikt.

De match Qlik en Quooker is eigenlijk niet heel vreemd. Waar we het met z’n allen logisch vinden dat een leverancier van frisdrank ERP inzet om blikjes uiteindelijk bij de consument te krijgen, gaat het werk van Woltjes om het leveren van specifieke kranen. Voor Quooker-producten zijn speciale onderdelen nodig die niet in alledaagse kranen zitten. Daarvan kunnen de afzonderlijke levertijden soms behoorlijk oplopen. Een klant heeft daar echter geen boodschap aan. Die wil zijn kraan natuurlijk zo snel mogelijk.

Quooker dient hier op in te spelen. Een gepaste stap is het optimaliseren van de supply chain, door er grondige analyse op los te laten. Qlik is een partij die dat voor verschillende bedrijven mogelijk maakt, waaronder dus het Nederlandse Quooker.

Quooker maakt ‘eenvoudige’ keuze

Woltjes geeft aan dat de keuze voor Qlik niet al te lastig was. Als bedrijf kan je ook naar je ERP-leverancier kijken, die mogelijk een passende SaaS-oplossing heeft. Zo biedt SAP de business intelligence-applicatie Crystal Reports. Quooker zelf gebruikt Exact ERP. Deze partij biedt de BI-oplossing Exact Insights, al draait die ook op de Qlik-engine. Woltjes vindt het echter niet gewenst om zoveel mogelijk software van één partij te omarmen. Hij kiest liever voor de beste oplossing. Op basis van ervaring uit het verleden vond hij Qlik Sense de meest passende oplossing.

Bovendien werkt Qlik samen met de bestaande systemen van Quooker. Naast de data die Exact aanlevert, voorzien bijvoorbeeld een CRM-systeem van Dynamics en een eigen productiedatabase van de benodigde input. Al deze bronnen zijn moeiteloos te koppelen aan het systeem, zodat er één punt voor alle data ontstaat. Verschillende dashboards voorzien de eindgebruiker van de gewenste inzichten.

Guided analytics

Uiteraard zijn we dan benieuwd naar hoe de inzichten er in de praktijk uitzien. Woltjes haalt een voorbeeld aan van een kraan uit 2016, de Flex. Bij de introductie kende het model in Nederland een marktaandeel van 45 procent. Twee jaar later komt dat in de eerst twee kwartalen uit op respectievelijk 38 procent en 37 procent. Een vrij nieuw product dat in marktaandeel daalt roept vraagtekens op.

Om de daadwerkelijke oorzaak te vinden dient er op basis van aannames verder gekeken te worden. Dan wordt er onder andere gedacht aan de verkopen van de wat goedkopere Quooker-kraan, het Nordics-model. Mogelijk is het verkoopaantal van de Nordics gegroeid, terwijl de Flex gelijk bleef. Logischerwijs daalt het percentage van de Flex dan eveneens. Woltjes laat ons echter zien dat deze aanname niet correct is.

Een andere oorzaak waar de COO aan denkt is de introductie van een nieuwe kleur kraan. Tijdens het dalende marktsegment van de Flex introduceerde Quooker een zwarte kraan, exclusief voor het model Fusion. Dit experiment blijkt aan te slaan. Mensen kopen kennelijk een Fusion omdat alleen die er in het zwart is. Dat verhoogt het aandeel van de Fusion, wat drukt op het marktaandeel van de Flex.

Qlik laat de oorzaak dus niet direct zien, maar de gebruiker moet er zelf naar op zoek. In vaktaal heet dit ook wel Guided Analytics. Het betreft software die het proces ondersteunt, en dus niet voor ogen heeft het proces te vervangen. Quooker ziet het zelf op zoek gaan naar dergelijke indicaties niet als een probleem. In principe is er genoeg kennis in huis om een idee te hebben van een mogelijk oorzaak. Vervolgens bevestigen de data van Qlik die aannames.

Klant die goed bij Qlik past

Het maakt de ervaring van Quooker niet direct een voorbeeld dat ieder bedrijf kan volgen. Sommige partijen zullen een wat geavanceerdere analyse nodig hebben. Het gaat dan om Self Service BI, in plaats van Guided Analytics. Deze completere vorm van BI biedt Qlik ook aan. Met Qlik Sense, de oplossing die ook Quooker gebruikt, hebben analisten een grote schat aan mogelijkheden. Dat realiseren ze onder andere door dashboards zelf te bouwen.

In het geval van Quooker toont de basis van Qlik al genoeg nut, de self service BI wordt beperkt ingezet. Voorheen werd data uit het ERP-systeem gehaald om het handmatig te analyseren. Maar dat is in het huidige tijdperk niet meer de gewenste methodiek. De kranenspecialist zit in de lift, wat vraagt om inzichten in de specifieke groeigebieden. Zo kan er ingespeeld worden op de ontwikkelingen per land, alsmede de voorkeuren per model. Op basis hiervan worden verwachtingen opgesteld. Waar staat Quooker over drie maand en waar staat Quooker over negen maanden? De planning voor de supply chain wordt daarop afgesteld.

Qlik ondersteunt Quooker dus met het maken van een toekomstvoorspelling, om die voorspelling uiteindelijk te toetsen. Dat gaat met traditionele systemen een stuk lastiger. De voorspellingen zijn voor Quooker broodnodig. Een productlijn met specifieke behoeften die ook nog eens gewild is, kan niet zonder een onderbouwde voorspelling. Dan krijgt de supply chain mogelijk ernstige problemen. Iets wat Qlik maar mooi weet te voorkomen.