Het volume aan data dat dagelijks gecreëerd wordt groeit fors. Hierdoor neemt ook het belang van oplossingen voor databeheer en -bescherming toe. Wanneer een Nederlands bedrijf zijn clouddatamanagement bijvoorbeeld niet op orde heeft, dan kost dat gemiddeld 12 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat Veeam in 13 landen liet uitvoeren, waaronder Nederland. We besloten in gesprek te gaan met Ronald Ooms, Vice President North East EMEA bij Veeam.

Met het onderzoek dat Vanson Bourne uitvoerde, wil Veeam de staat van de datamanagementmarkt zo goed mogelijk in kaart brengen. Om dit te realiseren, stelde het onderzoekbureau algemene vragen over het beheer en de bescherming van clouddata, zonder daarbij expliciet de Veeam-oplossingen te benoemen. Om het beeld zo eerlijk mogelijk te maken, heeft de steekproef zowel Veeam-gebruikers als niet-Veeam-gebruikers ondervraagd.

Veeam liet tot 2017 soortgelijke onderzoeken uitvoeren, maar heeft een jaar overgeslagen vanwege de veranderingen in de eigen producten. Daardoor worden de cijfers dit keer niet zozeer vergeleken met voorgaande jaren.

Gevolgen van applicatie downtime

Het onderzoek heeft best opmerkelijke uitkomsten, zoals het bedrag dat aan slecht clouddatamanagement wordt gekoppeld. Een Nederlands bedrijf dat clouddatamanagement niet of nauwelijks op orde heeft, zal hierdoor jaarlijks zo’n 12 miljoen euro (13,5 miljoen dollar) aan inkomsten en productiviteit verliezen. Daarmee ligt het Nederlandse gemiddelde lager dan het wereldwijde gemiddelde, dat op 20,1 miljoen dollar uitkomt. Het verschil kan voortkomen uit de omvang van de verschillende bedrijven. Amerikaanse en Chinese bedrijven draaien doorgaans meer omzet dan Nederlandse bedrijven.

Ooms zegt dat de gemiddelden de kosten van IT outages goed weerspiegelen, maar dat de ware schade mogelijk veel groter is. Stel dat een grote webwinkel met downtime te maken krijgt. Dan zullen klanten richting de concurrent lopen, omdat de consument nou eenmaal snel een aankoop wil doen. Naast het mislopen van omzet, resulteert dit tevens in reputatieschade. Het is dan maar de vraag of de klanten terugkomen. Stel dat het om vijf procent trouwe klanten gaat, dan ben je toch die mensen kwijt. Zij vertellen hun negatieve ervaring mogelijk weer verder, met nog meer reputatieschade tot gevolg. De werkelijke kosten kunnen dus veel hoger liggen.

Uiteindelijk is het een combinatie van factoren die de 12 miljoen euro aan gemiste inkomsten veroorzaken. Naast het klantvertrouwen dat het bedrijf verliest en de imagoschade die het oploopt, wordt ook het vertrouwen van de werknemers geschaad. Uiteindelijk is een verlies aan klantvertrouwen voor 43 procent van de Nederlandse organisaties de grootste zorg bij een IT outage. Dit resultaat toont op zich het belang van clouddatamanagement-technologie dus al voldoende aan.

Vier kerncomponenten clouddatamanagement

Idealiter staat clouddatamanagement aan de basis van de intelligente organisatie, stelt Veeam. Data is daarbij via een centraal management- en control panel altijd voor het gehele bedrijf beschikbaar, waarbij de data precies daar wordt aangeboden waar het voor een organisatie de meeste waarde heeft.

Het onderzoek laat zien dat bedrijven met clouddatamanagement-technologie telkens over vier kerncomponenten beschikken:

  • Cloud – Wereldwijd gebruikt driekwart van de ondervraagde IT decision makers SaaS-platformen, wat ongeveer gelijk is aan de 76 procent van Nederland. De opvallendste cijfers op dit vlak vinden we echter wanneer we naar de adoptie van Backup as a Service (BaaS) en Disaster Recovery as a Service (DRaaS) kijken. Voor BaaS ligt het wereldwijde percentage op 51 procent en het Nederlandse percentage op 40 procent, terwijl de percentages van DRaaS respectievelijk uitkomen op 44 procent en 31 procent. Ooms zegt hierover dat de steekproef waarschijnlijk net die Nederlandse bedrijven ondervroeg die hier minder bezig mee zijn dan de gemiddelde organisatie uit ons land, aangezien ons land het binnen Veeam het normaliter bovengemiddeld goed doet qua verkopen van cloudproducten.
  • Mogelijkheden – Intelligentie wordt gerealiseerd door werknemers data-inzichten te geven en nieuwe technologieën te laten gebruiken. Bedrijven lijken dat ook in te zien, acht op de tien Nederlandse bedrijven geeft namelijk aan het verbeteren van de werknemersvaardigheden onderdeel is van hun digitale succes.
  • Cultuur – Organisaties hebben tevens baat bij een bedrijfscultuur die nieuwe technologieën omarmt, zodat het personeel samen met de organisaties evolueert. De meeste Nederlandse respondenten zijn zich hiervan bewust. Zo is 58 procent het ermee eens dat de cultuur opener en acceptabeler mag zijn om digitaal te veranderen.
  • Vertrouwen – Tot slot zal het bedrijven goed doen als het vertrouwen in de mogelijkheden van technologie groeit. Op dit vlak valt nog best wat progressie te boeken. Zo vertrouwt slechts 22 procent van de Nederlandse respondenten erop dat ze met hun huidige capaciteiten uitdagingen van moderne digitalisering succesvol te lijf kunnen gaan.

Bewustwording kan markt verder brengen

Uit de bovenstaande cijfers kunnen we een aantal conclusies trekken. Zo zijn niet alle bedrijven zich bewust van de gevolgen van een IT outage. Af en toe worden ze wel iets bewuster, zoals wanneer een ransomware-aanval wereldwijd toeslaat. Maar ook wanneer het eigen IT-systeem om wat voor reden dan ook eruit ligt. Dergelijke incidenten dragen allemaal bij aan bewustwording, al is het natuurlijk wenselijk dat er maatregelen getroffen worden voor het incident. Dat scheelt een hoop kosten en andere risico’s.

Anderzijds betekenen de onderzoeksresultaten ook dat er voor leveranciers voor datamanagementsoftware nog kansen liggen. Het onderzoek gaat ervan uit dat Nederlandse bedrijven de komende twaalf maanden 32 miljoen dollar uitgeven aan clouddatamanagement-technologie. Bovendien kijken zeven op de tien organisaties naar het implementeren van Intelligent Data Management, terwijl 38 procent mogelijk Intelligent Data Management binnen het hele bedrijf gaat inzetten.

Wij kunnen ons in ieder geval vinden in de conclusies die het onderzoek trekt en zijn benieuwd hoe de adoptie verder in de komende tijd verder zal verlopen. Want zowel wereldwijd als in Nederland lopen teveel organisaties nog forse risico’s door  nog niet deze oplossingen te hebben geïmplementeerd.