6min

Kyocera Document Solutions legt de nadruk op software en op het leveren van IT-diensten aan klanten. De cloud speelt hierin een doorslaggevende rol.

De tijden dat we in gesprekken met leveranciers van printers en multifunctionals spraken over de kosten per zwart/wit- of kleurenafdruk liggen definitief achter ons. Als je tegenwoordig in gesprek gaat met een dergelijke partij, gaat het vrijwel niet meer om de machines waarmee je kopietjes en printjes maakt. Met de onvermijdelijke terugloop in volumes die organisaties printen, moet er ook een ander verhaal met de markt gedeeld worden. Dat gebeurt dan ook, ook al blijkt de printingmarkt weerbarstiger dan ingeschat. Dat wil zeggen, het gaat al een jaar of 15-20 over het teruglopende printvolume, maar het is nog altijd winstgevend.

Toch gaat de pijn echt een keer komen, geeft Peter Kremer aan. Hij is als Director Business Process Services bij Kyocera Document Solutions (vanaf hier Kyocera) onder andere verantwoordelijk voor het in de markt zetten van de software-oplossingen van het bedrijf. Wij spraken hem over hoe Kyocera dit aanpakt en richting de toekomst wil gaan aanpakken. Met andere woorden, wat heb je als organisatie aan Kyocera voor je moderne bedrijfsvoering, nu en in de toekomst?

Verschuiving naar software

Kyocera heeft in onze regio drie pilaren. Dit zijn office printing, production printing via de relatief nieuwe inkjetmachines en software/ict, zoals Kremer het noemt. De eerste tak herbergt alle lijnen printers en multifunctionals die Kyocera voert, zoals de TASKalfa- en ECOSYS-lijnen. De inkjettak is relatief nieuw zoals we al aangaven, en gericht op een vrij specifieke niche, namelijk productieomgevingen. Toch heeft Kyocera ook op het gebied van printen met inkt de nodige geschiedenis. Het is namelijk een van de leiders op het gebied van printkoppen voor dit type printers. Deze verkocht en verkoopt het bedrijf aan andere aanbieders in de markt, maar het zet sinds enige tijd ook een eigen inkjetproductieprinter, de TASKalfa Pro 15000c in de markt.

In dit artikel gaan we het echter niet over de eerste twee takken hebben binnen Kyocera, maar over de derde. Kyocera legt al geruime tijd zeer veel focus op het softwaregedeelte van het aanbod. Het gaat dan allereerst over software die je nog altijd min of meer als integraal onderdeel van de machines kunt beschouwen, of er in ieder geval heel dicht tegenaan zit. Denk hierbij aan zaken zoals OCR, secure print, KYOCERA Cloud Print & Scan, PaperCut en MyQ voor het (agnostisch) beheren van printers. Koppelingen met systemen zoals onder andere AFAS en SharePoint horen ook bij dit soort software.

De cloud speelt een steeds belangrijkere rol binnen dit soort software bij Kyocera. Zo biedt het bedrijf cloud printing aan. Hiermee heb je als klant geen printserver meer nodig, hoef je er ook geen beheer meer aan te doen en heb je toch alle features en security tot je beschikking die je nodig hebt. Dit zonder dat je ook in een gedistribueerde omgeving gebruik hoeft te maken van een VPN om iedereen te kunnen verbinden met de machines. Verder zitten zaken zoals secure print, scanfunctionaliteit, follow-me printing er allemaal in. Kyocera doet het beheer van de eigen omgeving en zorgt ervoor dat alles AVG-compliant is. De omgeving van MyQ wordt beheerd door MyQ zelf.

Toekomst ligt voorbij de machines

Bovenstaande software is weliswaar erg handig en noodzakelijk, het is niet waar Kyocera bij monde van Kremer de meeste groei in ziet. Daarvoor richt het bedrijf de pijlen op software die verder van de machines afstaat. Deze richt zich op processen en workflows in de bredere organisatie. Kremer noemt specifiek DMS en ECM. Kyocera heeft de afgelopen jaren de nodige overnames gedaan van partijen die actief zijn in die markten. Sommige daarvan zijn gerebrand en onder de Kyocera-vlag in de markt gezet, andere hebben hun eigen naam behouden.

Peter Kremer, Director Business Process Services bij Kyocera Document Solutions

Een van de nieuwere producten waar Kremer het vrij uitgebreid over heeft met ons, is KCIM, een DMS-product. KCIM staat voor Kyocera Cloud Information Manager. Ook hier zien we de focus op de cloud. Dit product draait niet in het datacenter van klanten. Kyocera host het voor klanten in de cloud. Het doel van KCIM is om processen rondom documenten te optimaliseren. Denk daarbij aan het borgen van de veiligheid en beschikbaarheid ervan, maar ook over de retentie. Je kunt via KCIM ook documenten aan bepaalde workflows koppelen. Een voorbeeld van zo’n workflow is het onboarden en offboarden van nieuwe mensen in je organisatie. Bij het onboarden van iemand komen dan ook meteen de juiste documenten beschikbaar voor die persoon.

Een wat ons betreft erg interessante toepassing van KCIM is dat je het kunt gebruiken om dingen weg te schrijven naar systemen waar de gebruiker van een specifieke applicatie of de applicatie zelf geen rechten of account voor heeft. Een binnenkomende boeking meteen in SAP registreren bijvoorbeeld, of een buddy in de gezondheidszorg die iets in een gezondheidsapplicatie kan zetten zonder daar toegang toe te hebben. Het gaat eerst door de software van Kyocera heen, die zorgt ervoor dat het op de juiste plaats terechtkomt. Deze manier van afstand creëren tussen gebruikers en applicaties/systemen/databases heeft ook als voordeel dat het veiliger is voor de organisatie. Er zijn immers minder mensen nodig met toegang tot deze omgevingen.

Agnostische benadering biedt kansen

Het mag duidelijk zijn dat Kyocera met het software-aanbod grote plannen heeft. In principe is datgene wat ze te bieden hebben ook interessant voor een groot deel van de markt, geeft Kremer aan. Voor het MKB en het deel van de markt waarin partners actief zijn hebben ze bijvoorbeeld cloud printing als interessante optie. Dat soort bedrijven hebben vaak niet (of steeds minder) de middelen om het beheer zelf te doen. Daarnaast kan Kyocera met het DMS-aanbod ook de grote en heel grote spelers bedienen. De zorgsector is een belangrijke, dat zagen we al aan het voorbeeld dat we hierboven gaven. Dat zijn niet alleen ziekenhuizen, maar ook huisartsenposten, laboratoria en geestelijke gezondheidszorg, geeft Kremer aan. Daar valt nog een hoop te winnen met de software van Kyocera. Om duidelijk te krijgen wat Kyocera kan betekenen voor organisaties op dit vlak, kun je vrijblijvend een onderzoek of assessment aanvragen.

Een van de grote pluspunten van het aanbod van Kyocera en een reden waarom het bedrijf goede vooruitzichten heeft in de markt, is dat het volgens Kremer van oudsher sterk heeft ingezet op openheid. Dat wil zeggen, Kyocera heeft vanuit het verleden eigenlijk altijd oplossingen geleverd die productonafhankelijk waren. Dat blijft het bedrijf doen. De keuze voor de dienstverlener wordt overgelaten aan de klant, volgens hem. Dat doen de concurrenten niet, die willen er vaak toch nog wat servers bij verkopen bijvoorbeeld. Bij Kyocera draait het volgens Kremer alleen maar om het beheer van de applicatie, inclusief zaken zoals licentiebeheer en workflowbeheer. Ze concurreren verder niet met de andere spelers. Dat maakt dat de software van Kyocera al snel aantrekkelijk kan zijn.

De toekomst: ook systeembeheer?

Het beheer van de applicatie zoals we die hierboven beschreven, is onderdeel van wat Kyocera comprehensive services noemt. Het idee hiervan is dat de klant volledige ontzorgd wordt. Dat betekent niet alleen een stukje software naar binnen schuiven en dan facturen sturen voor het beheer ervan. Kyocera adviseert klanten ook hoe deze de organisatie het best in kan richten als deze de overstap naar de cloud wil maken. Ook als dit betekent dat er al dan niet tijdelijk een hybride omgeving ontstaat, beheert Kyocera de applicaties op ieder niveau, volgens Kremer.

Werkplekbeheer in de zin van het leveren van monitoren en laptops, doet Kyocera niet en of ze dat ooit gaan doen is maar de vraag. Kremer sluit wel af met stellen dat Kyocera de gebruiker centraal stelt bij de oplossingen die zij levert. Zo moeten processen voor de gebruiker vlekkeloos verlopen, ongeacht waar er die dag wordt gewerkt. Toegang tot informatie, processen en printen moeten allemaal naadloos op elkaar en op de infrastructuur van de organisatie aansluiten. Als volwassen ICT-dienstverlener zal Kyocera dan ook blijven innoveren, mee blijven bewegen met de ontwikkelingen en de veranderende behoefte van klanten.

Lees ook: Kyocera’s softwarestrategie krijgt vorm met introductie GO Kyocera