9min Analytics

ThousandEyes is ‘Google Maps’ voor applicatieverkeer tussen alle IT-omgevingen

ThousandEyes is ‘Google Maps’ voor applicatieverkeer tussen alle IT-omgevingen

Voor bedrijven en organisaties is de stap naar cloudomgevingen tegenwoordig de normaalste gang van zaken. Deze stap brengt echter complexiteit met zich mee als het gaat om het in de gaten houden van hoe applicaties via alle netwerk- en internetverbindingen functioneren. Monitoringsspecialist ThousandEyes biedt hiervoor een compleet holistisch overzicht of ‘Google Maps’, vertelt medeoprichter en CEO Mohit Lad aan Techzine.

Tegenwoordig zijn veel bedrijven en organisaties bezig met de uitbreiding of transformatie van hun applicaties binnen hun on premise-datacenters richting (multi)cloudomgevingen. Hierbij gaat vaak de meeste aandacht uit naar het selecteren van de juiste technologie, de meest gewenste cloudarchitectuur, de service-orkestratie en de automatisering van het netwerk.

Ondergeschoven kindje is vaak hoe al deze applicaties nu tussen al deze omgevingen naar behoren blijven presteren. Hiervoor zijn deze applicaties sterk afhankelijk van de geboden connectiviteit via de diverse (internet)verbindingen. Immers zonder goed werkende verbindingen heeft het gebruik of het aanbieden van applicaties en de bijbehorende data of het afnemen van SaaS-diensten en -producten geen zin.

Compleet overzicht nodig

Bij de overstap naar dit soort omgevingen is een goede monitoring van hoe deze applicaties zich binnen de verschillende omgevingen bewegen en worden getransporteerd noodzakelijk. Bedrijven en organisaties gebruiken voor het monitoren al wel zogeheten Application Performance Management (APM)-tools, maar deze oplossingen laten vooral nog steeds de prestaties van de applicaties binnen de eigen on premise-netwerkomgevingen zien of tot aan de gebruikte internet serviceprovider (ISP) of hosting-leverancier. Daarbuiten, naar de cloud dus en weer terug en tussen cloudomgevingen onderling, doen zij dit niet. Er ontstaat een zogeheten ‘blinde vlek’, waardoor bedrijven niet goed kunnen beoordelen of de oorzaak van slecht presterende applicaties bij henzelf moeten worden gevonden of dat het probleem ergens anders in de keten zit verscholen.

Om alle omgevingen in de gaten te kunnen houden, is een overzicht nodig dat verder ‘kijkt’ dan alleen de ISP. Het liefst helemaal tot aan de diverse hyperscale (public) cloudaanbieders aan toe en dus ook tussen deze aanbieders onderling. Dan krijgen bedrijven en organisaties pas een compleet holistisch overzicht voor het in de gaten houden van de prestaties van alle gebruikte of te leveren applicaties en kunnen -wanneer nodig- ingrijpen.

Diep inzicht

Dit holistische overzicht, eigenlijk een soort ‘Google Maps’ voor het hele applicatieverkeer tussen alle omgevingen, is wat de oplossing van de Amerikaanse scale-up ThousandEyes aan bedrijven en organisaties biedt. De monitoringsleverancier geeft klanten de mogelijkheid om met een enkele tool inzicht te krijgen in alle netwerkverbindingen tussen hun verschillende omgevingen, zowel intern als extern. Zo kunnen zij overal de prestaties van hun eigen of third-party (SaaS)-applicaties volgen. Het platform biedt een ‘diep’ inzicht in het hele uitgestrekte netwerk en in de internetverbindingen die voor het goed functioneren van applicaties nodig zijn, inclusief hierbij onmisbare diensten zoals BGP, DNS en Content Delivery-netwerken (CDN).

ThousandEyes-Endpoint-Agent-Path-Visualization-Photo

Synthetic monitoring

ThousandEyes gebruikt hiervoor ‘synthetic monitoring’. Deze vorm van monitoring, ook bekend als ‘active monitoring’, gebruikt speciaal gecreerde scripts om bepaalde acties of gedrag van applicaties binnen het bedrijfsnetwerk en daarbuiten te simuleren. Dit in tegenstelling tot zogeheten ‘passive monitoring’ waarbij live data van netwerken wordt verwerkt.

Met synthetic monitoring wordt het hele pad gevolgd dat eindgebruikers op een website, met een applicatie of andere software, afleggen. De scripts worden op gezette tijden op het netwerk ‘losgelaten’ en schetsen een beeld van de prestaties. Met de verkregen data kunnen onder meer problemen worden gesignaleerd, zoals downtime of andere vertragingen, voordat deze eindgebruikers treffen. Bij passive monitoring is dit pas achteraf na de analyse van de live data vast te stellen.

Doordat bij synthetic monitoring geen data van ‘actief’ verkeer nodig is, kunnen eindgebruikers dus constant applicaties op hun prestaties testen of kunnen zij nieuwe applicaties op prestaties testen voordat deze in de diverse netwerken en cloudomgevingen actief worden. ThousandEyes creëert met zijn synthetic monitoring eigenlijk een soort intelligente user workflow. Het simuleert het webgedrag van eindgebruikers en koppelt dit aan de prestatiegegevens van de hele achterliggende omgevingen van netwerk-, internet- of cloudverbindingen.

Data delen

Eindgebruikers kunnen, wanneer zij problemen binnen het applicatieverkeer signaleren, de gevonden data binnen de eigen organisatie en met de internet- of cloudaanbieders waar deze problemen worden geconstateerd delen. Het platform beschikt over functionaliteit waarmee een bericht kan worden verzonden met een share link die directe toegang verleent tot de ‘map’ en bijbehorende data. Ontvangers kunnen deze gedetailleerde data meteen bekijken, ook als zij zelf niet over het ThousandEyes-platform beschikken. Dit vergemakkelijkt het troubleshooting-proces aanzienlijk en maakt dit meer effectief, legt de CEO uit.

Inzet van agents

Voor het verkrijgen van het complete overzicht, zet de netwerk- en cloudmonitoringsspecialist softwarematige agents in. ThousandEyes noemt deze agents ‘vantage points’. Bedrijven en organisaties kunnen deze vantage points binnen hun eigen netwerk(en) uit rollen -en indien gewenst zelfs naar hun endpoints. De monitoringsspecialist zorgt ervoor dat deze agents aanwezig zijn bij de belangrijkste ISP- en de diverse cloudomgevingen.

Hiervoor zet het bedrijf bij een hostingbedrijf servers neer en koopt toegang tot het verkeer tot een bepaalde internetaanbieder zodat het op deze manier een zo compleet mogelijk beeld kan krijgen van het (applicatie)verkeer tot lokale transit-aanbieders en last-mile ISP’s aan toe. Het bedrijf gaat hierbij volgens Mohit Lad zeer strategisch te werk omdat op deze manier meerdere delen van het internet in kaart kunnen worden gebracht.

Inmiddels zijn in 187 steden in 58 landen agents uitgerold. Daarnaast zijn er ook nog de agents per regio voor de cloudomgevingen AWS, Azure, Google Cloud en Alibaba Cloud. In Nederland is het bedrijf met agents aanwezig in Amsterdam -vanwege de AMS-IX- en in het Google datacenter in de Eemshaven bij Delfzijl. ThousandEyes geeft aan dat in de komende tijd op meer locaties, verspreid door het hele land, agents bijkomen.

Verdere inzichten

ThousandEyes gaat zelfs zo ver, dat door de vantage points bij de hyperscale cloudaanbieders per applicatie kan worden vastgesteld welke cloudomgeving hiervoor (regionaal) het meest geschikt is. Voldoen de openbare internetverbindingen -waarmee bijvoorbeeld AWS werkt- of is het handiger de directe backbone van Microsoft Azure te gebruiken?

Naast de eigen agents van de netwerk- en cloudmonitoringsspecialist, kunnen klanten ook -voor meer bedrijfsspecifieke applicaties of andere doeleinden- vantage points van ThousandEyes in de hyperscale cloudomgevingen uitrollen. Net zoals ze binnen hun eigen on premise-omgevingen doen.

Uitbreiding op andere tools

Het  platform moet echter niet worden gezien als een complete vervanging van bestaande netwerkmonitorings- en APM-tools, geeft de CEO toe. Deze toepassingen en oplossingen, zoals die van NetScout of van New Relic kunnen bedrijven en organisaties nog steeds gebruiken. Vooral als bedrijven en organisaties willen weten hoe applicaties op hun eigen netwerken en datacenters draaien en welk netwerkverkeer en naar binnen of buiten gaat. De bewuste tools laten ook goed zien welke load er op de applicatie is en/of bepaalde netwerkcompnenten naar behoren functioneren. Ook de monitoringstools die de grote cloudaanbieders zelf aanbieden, voldoen niet helemaal. Deze zijn vaak op de eigen omgeving gericht en kijken niet flink verder in de keten.

ThouasandEyes vormt echt een uitbreiding op deze tools, geeft de CEO met klem aan. Het brengt in kaart hoe de applicatie worden ‘getransporteerd’ naar die (multi)cloudomgevingen, hoe ze worden afgeleverd bij eindgebruikers, maar geeft ook inzicht hoe de applicaties zich tussen de verschillende cloudomgevingen bewegen en presteren. Deze informatie kan worden gecombineerd met de informatie vanuit de bestaande monitoringstools of -omgevingen, zodat er een completer beeld ontstaat.

Samenwerking met partners

De monitoringsleverancier werkt nauw samen met andere partijen. Onder meer op het gebied van APM, maar ook bijvoorbeeld met een specialist als Splunk. Ook ziet de CEO heel veel waarde in de samenwerking met ServiceNow. In totaal zijn er drie tot vier partners waarmee nauw wordt samengewerkt.

Daarnaast werkt ThousandEyes ook nauw samen met een aantal echte netwerk- en cloudspecialisten, waaronder het al hierboven gememoreerde Cisco, Juniper Networks en ook VMware. Het gaat vooral om die leveranciers die de klanten gebruiken. Als deze straks ook de producten en diensten van andere leveranciers gaan gebruiken dan zal, zo stelt de CEO, ThousandEyes ook niet aarzelen om met deze partijen te gaan samenwerken.

Wie gebruiken ThousandEyes?

De oplossingen van ThousandEyes kan door ieder bedrijf of organisatie worden ingezet die voor zijn applicaties meer wil halen uit user experience, de prestaties en daarbij inzicht wil hebben in het hele netwerk-, internet- en cloudverkeer. Op dit moment zijn dit onder andere grote bedrijven uit de financiele dienstverlening die de specialist tot zijn klanten mag rekenen. Daarnaast is er ook veel interesse uit de industriesector, vooral vanwege het oprukkende Industrial Internet of Things (IIoT). Andere potentiële klanten zijn bijvoorbeeld telecomoperators.

Toekomstige ontwikkelingen

Gevraagd naar toekomstige ontwikkelingen geeft de CEO aan dat dit vooral de cloud, zoals SaaS, en de opkomst en implementatie van SD-WAN zijn. Vooral deze laatste technologie is voor ThousandEyes zeer relevant omdat de technologie van het internet de backbone maakt. Bedrijven en organisaties kunnen op deze manier MPLS-verbindingen uitfaseren. Al het verkeer gaat dan over het internet. ThousandEyes biedt daar het beste inzicht voor, zo besluit de CEO. Dit verklaart natuurlijk ook de belangstelling voor samenwerking met SD-WAN-specialisten als Cisco en Juniper Networks.

Met recht een ‘Google Maps’

Met de oplossing van ThousandEyes beschikken bedrijven en organisaties een krachtige en uitgebreide tool om inzicht te krijgen in de hele netwerk-, internet- en cloudketen die hun eigen applicaties, maar ook die van derden, afleggen om te functioneren. De tool kan met recht een soort ‘Google Maps’ worden genoemd voor bovenstaande inzichten. Met verschillende tabs kan tot in detail op verbindingen en (internet)knooppunten worden ingezoomd. Met de toegepaste synthetic monitoring kunnen zij dan eenvoudig en snel ‘kinken in de kabel’ of andere prestatieproblemen detecteren en oplossen. Door de data te kunnen delen, kunnen zij ook leveranciers, zoals ISP’s of de cloudproviders, snel op deze problemen attenderen en hen ook aan het werk zetten.

Niet alleen wij zien deze sterke toegevoegde waarde. Als scale-up heeft het bedrijf dan ook de aangename belangstelling van investeringsmaatschappijen, zoals het bekende Sequoia Capital. Maar ook echte applicatiespecialisten kijken met veel interesse naar het bedrijf, omdat het doet wat zij zeer belangrijk vinden; meten of applicaties overal en altijd beschikbaar zijn en de beste prestaties leveren. Vandaar dat ook bijvoorbeeld Salesforce via zijn investeringsvehikel in de netwerk- internet- en cloudmonitoringsspecialist investeert. Niets voor niets dat ook Credit Suisse het bedrijf als één van de vijf ‘technology disruptors van 2019’ noemt.

We zijn dan ook zeer benieuwd naar de toekomstige ontwikkelingen.