6min

Tags in dit artikel

, ,

Cloud Foundry is voor veel bedrijven en organisaties zeer interessant om hun applicaties snel en eenvoudig naar de multicloud te brengen. Toch staat het open source applicatie PaaS-platform onder druk van andere cloud native technologie en moet hier steeds meer op inspelen, zo merkten we tijdens de Cloud Foundry Summit Europe 2019. Techzine sprak hierover met Executive Director Abby Kearns van het open source-project Cloud Foundry Foundation.

Eerst maar even de introductie van wat Cloud Foundry (CF) precies voor ontwikkelaars binnen bedrijven en organisaties kan betekenen. Cloud Foundry werd in 2009 binnen de gelederen van VMware ontworpen.

Met dit open source Platform-as-a-Service (PaaS) en aanverwante diensten kunnen bedrijven en organisaties eenvoudig en snel opeenvolgende versies van applicaties ontwikkelen, deze uitrollen naar de diverse multicloud-omgevingen en beheren. Het is vooral geschikt om continuous delivery te bewerkstelligen. Op die manier ondersteunt het de hele lifecycle vanaf ontwerp, testfases tot daadwerkelijke multicloud-uitrol.

Architectuur CF

De architectuur van CF is op containers gebaseerd en maakt het daardoor mogelijk om eenvoudig en snel applicaties naar de diverse multicloud-omgevingen uit te rollen. Voor het bouwen van deze containers worden zogeheten Buildpacks gebruikt. Voor iedere specifieke code waarin een bepaalde applicatie is geschreven, Go, Java, .Net Core, PHP, Python, Ruby en Node.js, wordt daarbij bepaald welke specifieke buildpack worden gebruikt voor een applicatie. Het hele proces van code, bouwen, verpakken in een container en uitrol en het draaien van de applicaties, wordt binnen CF uitgevoerd door de tool Diego. Diego zorgt dat applicaties in zogeheten ‘cells’ terechtkomen, alvorens die weer uit te rollen naar de multicloud.

Voor de uitrol naar de multicloud beschikt CF over twee verschillende diensten. In de eerste plaats is dat Cloud Foundry Application Runtime (CFAR). Deze tool stelt ontwikkelaars in staat om applicaties te verpakken en uit te rollen met een enkel CF-commando. Dit is ongeveer de basis van het PaaS-platform.

Daarnaast is er de tool BOSH. Met deze functionaliteit kunnen de CF-containers naar de infrastructuur worden uitgerold naar iedere infrastructuur waarmee BOSH met een API kan communiceren. Dit zijn onder meer de diverse public cloudomgevingen, VMware vSphere en bare metal.

Cloud Foundry en de Cloud Foundry Foundation

Vanaf 2015 is het PaaS-platform als open source ondergebracht in een aparte stichting, de Cloud Foundry Foundation. De Cloud Foundry Foundation beheert al het intellectuele eigendom, zoals de source code en verschillende merkrechten. Daarnaast fungeert het als coördinator van de community rondom het platform.

De Cloud Foundry Foundation heeft verschillende leden die het gebruik van het PaaS-platform verder moeten ondersteunen. Dit zijn grote aanbieders als Dell EMC, IBM, VMware, Pivotal, SAP en SUSE. Uiteindelijk lopen de activiteiten van de leden best uiteen. Zo zijn Microsoft en Google eveneens lid, maar ook Fujitsu, system integrators als Atos en Capgemini en low-codespecialist Mendix.

Naast de open source-versie worden ook commerciële distributies op de markt gebracht. Deze zijn afkomstig van onder meer Pivotal, dat naar alle waarschijnlijkheid binnenkort in de VMware-moederschoot terugkeert, IBM en SUSE.

Adoptie neemt toe

Uit een tijdens de CF Summit Europe 2019 gepresenteerd onderzoek -weliswaar op basis van in totaal 306 respondenten- blijkt dat de adoptie van het PaaS-platform, of dit nu de open source-versie is of een commerciële distributie- weer is toegenomen en zich zal blijven voortzetten. Ongeveer 50 procent van de respondenten geeft aan CF te gebruiken in hun applicatieprocessen en ruim 40 procent geeft aan meer dan 50 applicaties op dit platform te draaien. Het aantal bedrijven dat applicaties naar CF migreert ligt momenteel op de 68 procent.

Daarnaast zou de benodigde tijd voor het ontwikkelen tot uitrollen van applicaties in multicloud-omgevingen alleen maar minder worden. De levenscyclus rondom applicaties wordt met CF minder dan drie weken. Volgens Executive Director Abby Kearns is dit goed nieuws voor ontwikkelaars. Deze kunnen zich nog meer op hun eigenlijke kerntaken gaan richten: het bouwen van applicaties en code kloppen.

In Nederland is de Rabobank een grote gebruiker van het platform. Met behulp van CF worden door deze bank in totaal meer dan 900 applicaties beheerd. Dit gebeurt nu met slechts twee medewerkers in plaats van de 60 die eerder voor het applicatiebeheer nodig waren.

Navigeren in woelige tijden

Ondanks deze ogenschijnlijke positieve ontwikkelingen, moet het open source PaaS-platform wel alert zijn om steeds weer nieuwe technologie te omarmen. Volgens Kearns valt het hele proces van digitale transformatie die klanten -en ook de IT-industrie- doormaken, het beste te vergelijken met een wildwaterrivier. Er komen in steeds sneller tempo veranderingen, bijvoorbeeld stroomversnellingen door de opkomst van nieuwe technologie, die het navigeren tot een uitdaging maken.

 

Ook Cloud Foundry en het bijbehorende ecosysteem ontkomen hier niet aan. Het open source PaaS-platform is -net als klanten en andere IT-leveranciers- volgens Kearns een ‘kajak’ die zich op deze wildwaterrivier met alle diverse stroomversnellingen, rotsen en drops een weg moet vinden. Dit door zich constant te blijven aanpassen en sneller te veranderen, het multiplatform-concept – ze doelt hierbij op de nieuwe opkomende technologieën- te omarmen en de community op het gebied van open source verder te blijven stimuleren.

Opkomst van nieuwe technologie

Als het gaat om nieuwe technologie die moet worden omarmd, gaat het bij CF onder andere om de orkestratie-tool voor containers Kubernetes. Daarnaast rammelt ook andere ook Istio, dat service mesh biedt en zich sterk richt op microservices  steeds meer aan de poort.

De invloed van Kubernetes op CF is op dit moment nog het belangrijkst, zo bleek tijdens het evenement. Sinds enkele jaren, nadat de orkestratie-tool voor containers als voldoende stabiel en volwassen werd geacht, is de Cloud Foundry Foundation voortvarend bezig deze technologie in het open source PaaS-platform te integreren. Vanzelfsprekend wordt hierbij nauw samengewerkt met de community en ook de commerciële distributies. Het uiteindelijke doel van deze integratie hierbij is, aldus de Cloud Foundry Foundation, om in de toekomst bepaalde onderdelen van de CF-architectuur op termijn te vervangen.

Meer eenvoud voor ontwikkelaars

Kearns vindt het belangrijk deze technologieën -en dus vooral Kubernetes- aan boord te hebben. Over de invloed die de orkestratie-tool voor containers op het Cloud Foundry-platform heeft, zegt ze dat de integratie er vooral op is gericht om het ontwikkelaars makkelijker te maken. Het biedt straks meer mogelijkheden, zo vindt de Cloud Foundry Foundation.

Kubernetes maakt het ontwikkelaars vooral makkelijker op het gebied van infrastructuur. CF maakt het applicaties ontwikkelen eenvoudiger. Kearns ziet de samenkomst van beide technologieën dus als een ‘win-win’-situatie.

Werk aan integratie

De integratie van Kubernetes vindt plaats in een drietal projecten: CF Container Runtime, Quarks en Eirini. Het project CF Container Runtime is een voor CF gecertificeerde versie van Kubernetes. Deze versie is eigenlijk een soort BOSH-verpakking voor de container orkestratie-tool. BOSH beheert in dit geval de Kubernetes clusters.

Binnen Project Quarks, onder leiding van SUSE, worden CFAR-applicaties niet als virtual machine verpakt, maar als container. In dit geval Docker-images die binnen Kubernetes kunnen worden uitgerold. Dit maakt de transitie weer makkelijker, zo is de gedachte.

Project Eirini is erop gericht om ontwikkelaars voor hun CFAR-applicaties een keuze te geven tussen CF Diego als container scheduler of het Kubernetes-platform. Applicaties kunne dus naar Kubernetes pods worden uitgerold. Dit onder meer om bedrijven die al dit laatste platform gebruiken meer flexibiliteit te geven met applicaties via het CF-platform. Inmiddels zijn alle commerciële distributeurs van de open source-organisatie voor Eirini gecertificeerd.

Ontwikkelingen bij distributies

De commerciële distributies, zoals Pivotal, SUSE en IBM, hebben inmiddels ook Kubernetes volledig in hun distributies omarmd. Big Blue ging zelfs zover om tijdens het evenement een verdere integratie van CF met Red Hat OpenShift aan te kondigen. Het ecosysteem rondom CF is daarmee veel in beweging en het is ontegenzeggelijk Kubernetes dat de klok slaat.

Ongewisse toekomst

Cloud Foundry is een handig open source project om op basis van cloud native-technologie de hele levenscyclus van applicaties, van ontwerp en uitrol naar de multicloud voor ontwikkelaars zo simpel mogelijk te maken. Veel grote spelers uit de industrie hebben zich op één of andere manier aan de open source technologie hebben verbonden. Het aantal gebruikers en partners van het open source PaaS-platforms neemt toe en de distributies zijn flink bezig om het samen met de community verder door te ontwikkelen.

Cloud Foundry heeft wel een wildwatertraject voor de boeg. Dit komt vooral door de opkomst van technologieën, zoals Kubernetes en ook Istio, die steeds meer onderdelen van het platform kunnen vervangen. Dit maakt de toekomst van het platform voor ons een beetje ongewis, maar de Cloud Foundry Foundation is al voortvarend bezig zich aan te passen.

We zijn dan ook heel benieuwd hoe dit project zich de komende tijd verder gaat ontwikkelen. Vooral hoe het de zich in razend tempo ontwikkelende cloud native technologieën nog meer kan blijven bijbenen.